Współczesne przemiany Kościoła w perspektywie pastoralnej. Od Pawła VI do Benedykta XVI

Autor

Słowa kluczowe:

Kościół, przemiany, upolitycznienie, restauracja, świętość, rozum, miłość

Abstrakt

Artykuł przedstawia obraz współczesnego Kościoła w perspektywie pastoralnej. Teologia pastoralna prowadzi badania na kilku polach. W kręgu jej zainteresowań jest duszpasterstwo, eklezjologia, stwórczy i zbawczy plan Bożej Opatrzności, znaki czasu, historia i człowiek. Współczesny Kościół inaczej zmienia się na Wschodzie i na Zachodzie. Głównym zagrożeniem jest jego upolitycznienie, a największym wyzwaniem jest promowanie świętości. Restauracja Kościoła jest możliwa dzięki przywróceniu wiary w Boga i realizowanie jej w życiu codziennym poprzez miłość.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Przybyłowski, J. K. (2019). Współczesne przemiany Kościoła w perspektywie pastoralnej. Od Pawła VI do Benedykta XVI. Studia Włocławskie, 21, 243–256. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/116

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły