Świat realny i świat wirtualny. Poszukiwanie przestrzeni dla wyobraźni i duchowości

Artykuł dyskusyjny

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.11

Słowa kluczowe:

świat realny, świat wirtualny, wyobraźnia, duchowość, człowiek

Abstrakt

Współczesny człowiek żyje, a tym samym poznaje i tworzy, w dwóch światach: realnym i wirtualnym. Powstaje zatem pytanie: czy człowiek w świecie wirtualnym wyobraźnię i duchowość może wykorzystywać tak samo, jak w świecie realnym? W świecie realnym wyobraźnia otwiera bowiem człowieka na transcendencję (duchowość – wiara), a w świecie wirtualnym wyobraźnia jest podstawą kreatywności, natomiast duchowość jest zabezpieczeniem moralności. Niezbędnym warunkiem takiego rozwoju wiedzy jest jednak wolność, która pozwala rozwijać wiedzę i wzbogaca wyobraźnię. Świat wirtualny może jednak wydatnie pomóc w przywróceniu wartości świata duchowego i samej religii chrześcijańskiej. Człowiek jest bowiem świadomy, że jego bogactwem jest nie tylko biologiczno-fizyczny świat codziennego życia, ale również „wirtualny” świat duchowy, który promieniuje z jego duszy. W świecie wirtualnym można próbować zastąpić duchowość wyobraźnią, ale jest to jednie zastępczy środek duchowości. Wyobraźnia pomaga w tworzeniu i przeżywaniu piękna, ale w rozwoju duchowości niezbędne są prawda i dobro, a te wartości niesie ze sobą dusza ludzka.

Biogram autora

Jan Kazimierz Przybyłowski - UKSW

Profesor zwyczajny. Studia specjalistyczne w zakresie teologii pastoralnej ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, otrzymując stopień doktora w 1993 r. Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie w 2001 r. Jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na UKSW. Autor kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych i kilku książek, m.in. Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne (Lublin 2001); Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej. Studium teologicznopastoralne (Warszawa 2010); Jak modli się polska młodzież? Studium socjologiczne, Warszawa 2013; Rola nowej ewangelizacji w Kościele i w świecie. Nowe ubranie bez dziur i łat (Łk 5, 36), Warszawa 2014.

Bibliografia

Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Warszawa 2010.

Fedirko J., Einsteiniana, „Alma Mater”, 2009, nr 114, s. 80–82.

Grzegorz z Nyssy, Kazanie na Wniebowstąpienie Chrystusa Chrystus jest Królem chwały, w: Liturgia godzin, t. 2, s. 753–755.

Guardini R., Znaczenie chrześcijańskiej nauki o ciele, https://teologiapolityczna.pl/romano-guardini-znaczenie-chrzescijanskiej-nauki-o-ciele [20.11.2020].

Juszczyk S., Komunikacja człowieka z mediami, Katowice – Warszawa 1998.

Kiełbasa J., Pierwsze i najpowszechniejsze: jedność, prawda dobro i inne transcendentalia w metafizyce św. Tomasza z Akwinu, „Przegląd Tomistyczny”, 19(2013), s. 251–281.

Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych, red. P. Lula [i in.], Kraków 2012.

Krąpiec M., Metafizyka: zarys teorii bytu, Lublin 1978 (Rozprawy Wydziału Filozoficznego, t. 32).

Lippmann W., Public opinion, New York 1922.

Okoń-Horodyńska E., Droga do gospodarki wiedzy, „Alma Mater”, 2007, nr 90, s. 71–73.

Sanecka E., Psychologiczne mechanizmy oddziaływania reklamy a manipulacja w reklamie, http://www.publikacje.edu.pl/pdf/10023.pdf [5.04.2020].

Saramago J., Podwojenie, Poznań 2005.

Yeats W.B., Rosa alchemica, tłum. J. Birkenmajer, Lwów – Poznań 1925.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Przybyłowski, J. K. (2021). Świat realny i świat wirtualny. Poszukiwanie przestrzeni dla wyobraźni i duchowości: Artykuł dyskusyjny. Studia Włocławskie, 23, 220–235. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.11

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły