Naśladowanie Chrystusa w świetle zapisów rekolekcyjnych sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.32

Słowa kluczowe:

biskup Wojciech Owczarek, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, naśladowanie Chrystusa

Abstrakt

Sługa Boży Biskup Wojciech Owczarek pośród pisemnej spuścizny pozostawił po sobie nietypowy dokument, liczący nieco ponad 200 stron małego, zeszytowego formatu. Są to zapisy postanowień i przemyśleń rekolekcyjnych, które prowadził od czasów kleryckich aż do ostatnich miesięcy życia. Ten materiał jest kluczem do pełniejszego poznania jego niezwykle intensywnego życia duchowego. W świetle Zapisów rekolekcyjnych ukazuje się – obok licznych innych tematów – wiodąca linia duchowości: naśladowanie Chrystusa, które osiągnęło wymiar nadzwyczajny. Lektura Zapisów stopniowo wprowadza ich czytelnika w świat chrześcijaństwa podążającego radykalnie ku świętości. Świętość w ujęciu biskupa Owczarka utożsamia się z naśladowaniem Chrystusa. Ten szczytny ideał znalazł swoje zwieńczenie w poruszających gestach z ostatnich chwil życia Sługi Bożego, kiedy łączył swoje cierpienia i śmierć z męką Chrystusa na krzyżu.

Biogram autora

Tomasz Kaczmarek - UMK

Dr hab. z zakresu teologii i nauk patrystycznych. Ukończył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie (Uniwersytet Laterański) i w Papieskim Instytucie Archeologii w Rzymie. Jest wykładowcą w Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu i w zorganizowanym przez niego w 1992 r. Studium Teologii dla świeckich. Od 1985 r. jest współpracownikiem watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Opublikował 6 tomów studiów nad męczeństwem w rozumieniu prawno-kanonicznym (Positiones super martyrio) dotyczących w sumie 110 beatyfikowanych Męczenników za wiarę, m.in. ks. Jerzego Popiełuszki, kilkadziesiąt artykułów i książek z zakresu prawa kanonizacyjnego i teologii patrystycznej.

Bibliografia

Copia publica transumpti Processus in Curia eclesiastica vladislavien. constructi super vita et virtutibus Servi Dei Adalberti Owczarek, episcopi titularis ascalonitani, episcopi auxilaris vladislaviensis, fundatoris Congregationis Sororum „Laboris Communis” a Maria Immaculata, vol. 1–6, Congregatio de Causis Sanctorum, Roma 1995.

Jędrzejczak L., Wojciech Owczarek, Servo di Dio, Vescovo titolare di Ascalona, suffraganeo di Włocławek, Fondatore della Congregazione delle Suore del Lavoro Comune di Maria Immacolata, Włocławek 1995.

Lange K., Geneza Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi na tle kwestii społecznej w zaborze rosyjskim i dalszy jego rozwój w niepodległej Polsce (1910–1939), Lublin 1970 (mps KUL).

Musidlak N.L., Apostolski wymiar pracy w charyzmacie Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Maryi Niepokalanej Maryi, Niepokalanów 2015.

Owczarek W., Pisma i listy duchowne. Muszę zostać świętym! Postanowienia rekolekcyjne, oprac. i wyd. S. Librowski, Lublin 1980 (nadb. z ABMK, 40(1980), s. 203–288). https://doi.org/10.31743/abmk.7306.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Kaczmarek, T. (2021). Naśladowanie Chrystusa w świetle zapisów rekolekcyjnych sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka. Studia Włocławskie, 23, 622–633. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.32

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia