Nowa droga rozpatrywania świętości kanonizowanej w świetle listu apostolskiego "Maiorem hac dilectionem"

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.10

Słowa kluczowe:

papież Franciszek, motu proprio Maiorem hac dilectionem, prawo kanonizacyjne, świętość kanonizowana

Abstrakt

Obok męczeństwa i heroiczności cnót teraz podstawą do starań o beatyfikację jest także ofiarowanie z miłości własnego życia. Zadecydował o tym papież Franciszek w liście apostolskim Maiorem hac dilectionem z 11 lipca 2017 r. Dokument papieski poszerzając grono kandydatów do beatyfikacji o przypadki, które dotychczas uchodziły za niewystarczające do interpretacji pod kątem świętości kanonizowanej, określa warunki, jakie powinny spełniać. Potwierdzona zostaje jednocześnie konieczność stwierdzenia cudu do beatyfikacji. Przedłożenie o cudzie (positio super miro) do oceny w Kongregacji i w tych przypadkach przebiega według wiążących aktualnie norm i dotychczasowej praktyki.

Biogram autora

Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Dr hab. z zakresu teologii i nauk patrystycznych. Ukończył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie (Uniwersytet Laterański) i w Papieskim Instytucie Archeologii w Rzymie. Od 1985 r. jest współpracownikiem Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Opublikował 6 tomów studiów nad męczeństwem w rozumieniu prawno-kanonicznym (Positiones super martyrio) dotyczące w sumie 110 beatyfikowanych Męczenników za wiarę, m.in. ks. Jerzego Popiełuszki, kilkadziesiąt artykułów i książek z zakresu prawa kanonizacyjnego, teologii patrystycznej, teologii pastoralnej, historii, hagiografii.

Bibliografia

Benedykt XIV, De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione, vol. 1–7, Prati 1839–1841.

Pius XII, Encyklika Mystici Corporis Christi, „Acta Apostolicae Sedis”, 35(1943), s. 193–248.

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Dominus perfectionis Magister, „Acta Apostolicae Sedis”, 75(1983), s. 349–355.

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, „Acta Apostolicae Sedis”, 85(1993), s. 1133–1228.

Franciszek, pap., List motu proprio Maiorem hanc dilectionem, „Acta Apostolicae Sedis”, 109(2018), s. 831–834.

Gutierrez J.L., Studi sulle cause di canonizzazione, Milano 2005.

Misztal H., Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 2003.

Royo A., Algunas cuestiones sobre la heroicidad de las virtudes y la certeza moral juridica en las causeas de los Santos, „Ius Canonicum”, 34(1994), s. 189–220.

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Kaczmarek, T. (2020). Nowa droga rozpatrywania świętości kanonizowanej w świetle listu apostolskiego "Maiorem hac dilectionem". Studia Włocławskie, 22, 190–197. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.10

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły