Wileński męczennik – bł. ks. Henryk Hlebowicz (1904-1941)

Autor

Słowa kluczowe:

ks. Henryk Hlebowicz, prześladowanie Kościoła XX w., męczeństwo za wiarę

Abstrakt

Pośród 108 Męczenników za wiarę z czasu II wojny, beatyfikowanych przez Jana Pawła II w 1999 r., widnieje postać charyzmatycznego duszpasterza środowisk akademickich przedwojennego Wilna i profesora uniwersytetu, ks. Henryka Hlebowicza. Jego niezwykłe zmaganie o kulturę chrześcijańską na polu działalności akademickiej jak i duszpasterskiej znalazły swoje zwieńczenie w męczeństwie za wiarę, gdy 9 listopada 1941 r. został rozstrzelany przez policję hitlerowską w Borysowie za posługę duszpasterską. Niniejsza publikacja, przybliżając tę sylwetkę, odsłania rysy jego duchowości, która inspirowała całą jego posługę kapłańską, co faktycznie było procesem dojrzewania do złożenia ofiary z życia.

Biogram autora

Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Dr hab. z zakresu teologii i nauk patrystycznych. Ukończył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie (Uniwersytet Laterański) i w Papieskim Instytucie Archeologii w Rzymie. Jest wykładowcą w Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu i w zorganizowanym przez niego w 1992 r. Studium Teologii dla świeckich. Od 1985 r. jest współpracownikiem watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Opublikował 6 tomów studiów nad męczeństwem w rozumieniu prawno-kanonicznym (Positiones super martyrio) dotyczących w sumie 110 beatyfikowanych Męczenników za wiarę, m.in. ks. Jerzego Popiełuszki, kilkadziesiąt artykułów i książek z zakresu prawa kanonizacyjnego i teologii patrystycznej.

Opublikowane

2021-08-18

Jak cytować

Kaczmarek, T. (2021). Wileński męczennik – bł. ks. Henryk Hlebowicz (1904-1941). Studia Włocławskie, 20, 481–496. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/177

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły