Święcenia duchowieństwa przez biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w 1550 r.

Autor

Słowa kluczowe:

diecezja włocławska, biskup Andrzej Zebrzydowski, duchowieństwo, XVI wiek, święcenia

Abstrakt

W Archiwum Diecezjalnym we Włocławku zachował się bogaty zespół archiwaliów umożliwiających prowadzenie badań nad święceniami duchowieństwa w XV i pierwszej połowie XVI w. Do materiałów tych należy także księga biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, do której wpisano dwa wykazy duchownych wyświęconych przez tego biskupa wiosną 1550 r. W wykazach tych odnotowano 37 osób, które przyjęły święcenia akolitatu (11 duchownych) bądź ordines maiores (26 duchownych). Charakterystyczną cechą tych rejestrów jest duża liczba duchownych (19 osób) pochodzących spoza diecezji włocławskiej, przede wszystkim z terenu biskupstw płockiego, gnieźnieńskiego i poznańskiego. Wśród wyświęconych kleryków znalazło się skromne (3 osoby) grono zakonników. Zdecydowana większość duchownych, którzy przyjęli wyższe święcenia, otrzymała je na podstawie prowizji wystawionych przez osoby prywatne (duchownych bądź szlachtę).

Biogram autora

Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Dr hab. z zakresu teologii i nauk patrystycznych. Ukończył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie (Uniwersytet Laterański) i w Papieskim Instytucie Archeologii w Rzymie. Jest wykładowcą w Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu i w zorganizowanym przez niego w 1992 r. Studium Teologii dla świeckich. Od 1985 r. jest współpracownikiem watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Opublikował 6 tomów studiów nad męczeństwem w rozumieniu prawno-kanonicznym (Positiones super martyrio) dotyczących w sumie 110 beatyfikowanych Męczenników za wiarę, m.in. ks. Jerzego Popiełuszki, kilkadziesiąt artykułów i książek z zakresu prawa kanonizacyjnego i teologii patrystycznej.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Kaczmarek, T. (2018). Święcenia duchowieństwa przez biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w 1550 r. Studia Włocławskie, 20, 575–590. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/182

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia