Troska Kościoła o małżeństwo i rodzinę w świetle najnowszych dokumentów Konferencji Episkopatu Polski

Autor

Słowa kluczowe:

małżeństwo i rodzina, przygotowanie do małżeństwa, duszpasterstwo rodzin, adhortacja apostolska Amoris laetitia, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, Wytyczne pastoralne Konferencji Episkopatu Polski do adhortacji „Amoris laetitia”

Abstrakt

Podpisana przez papieża Franciszka w 2016 r. adhortacja apostolska Amoris laetitia stanowi efekt refleksji dwóch synodów biskupów. Adhortacja jest kontynuacją nauczania Magisterium Kościoła w zakresie małżeństwa i rodziny. Papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia nie podważa nauczania swych poprzedników, natomiast wskazuje na konieczność istnienia w Kościele jedności doktryny i działania, która jednak nie wyklucza istnienia różnych sposobów interpretacji pewnych aspektów nauczenia.

Urzeczywistnianie się Kościoła powszechnego zgodnie z duchem Vaticanum II i według wskazań posoborowego prawodawstwa powszechnego dokonuje się w konkretnych Kościołach partykularnych, następuje w ten sposób proces recepcji ustawodawstwa powszechnego do prawodawstwa, a tym samym życia poszczególnych Kościołów partykularnych (diecezji) lub Kościoła lokalnego. Konferencja Episkopatu Polski, podobnie jak biskupi innych państw, wydała szereg norm prawnych dostosowując przepisy prawa powszechnego do potrzeb Kościoła w Polsce. Ważne miejsce w działalności prawodawczej Konferencji Episkopatu Polski zajmują przepisy dotyczące małżeństwa i rodziny. Biskupi po zakończeniu Soboru Watykańskiego II wydali kilka dokumentów dotyczących przygotowania do małżeństwa i duszpasterstwa rodzin. Analizując dokumenty Episkopatu Polski bez trudu można stwierdzić, że odwołują się do dokumentów Stolicy Apostolskiej w swojej treści, uwzględniając jednak realia życia Kościoła w Polsce. Wraz z upływem czasu dokumenty stają się coraz obszerniejsze, poruszając coraz większą liczbę zagadnień pastoralnych. Najnowszym dokumentem poświęconym duszpasterstwu rodzin są Wytyczne pastoralne do adhortacji „Amoris laetitia”. Idąc za wskazaniami papieża Franciszka biskupi polscy wskazują na potrzebę wypracowania w przyszłości nowego dyrektorium duszpasterstwa rodzin dla Kościoła w Polsce. W oparciu o nie można będzie przygotować diecezjalne, względnie metropolitalne instrukcje wykonawcze oraz powołać do życia ośrodki służby małżeństwu i rodzinie.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Borucki, J. (2019). Troska Kościoła o małżeństwo i rodzinę w świetle najnowszych dokumentów Konferencji Episkopatu Polski. Studia Włocławskie, 21, 391–410. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/125

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>