Wartość trwałości małżeństwa i rodziny w świadomości młodzieży klas VII, VIII oraz III gimnazjum. Studium prawno-socjologiczne

Autor

Słowa kluczowe:

rodzina, małżeństwo, wspólnota, związek partnerski, kohabitacja, trwałość małżeństwa, przymioty małżeństwa, separacja, rozwód

Abstrakt

W obecnym XXI wieku zbyt szybka industrializacja, szybki rozwój gospodarczy, kulturowy sprawia, że człowiek gubi swoją tożsamość, usprawiedliwia się niemal ze wszystkich niespełnionych obowiązków. Dzieci i młodzież, pozbawieni troski rodzicielskiej, uciekają w to, co sprawia im przyjemność, czym mogą wypełnić czas. Potęgują to procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne, takie jak: atomizacja życia ludzkiego w różnych grupach społecznych, narastająca konfliktowość i agresja między warstwami społecznymi, organizacjami politycznymi i gospodarczymi, lekceważenie autorytetu władzy i innych znaczących osób w środowisku społecznym i globalnym społeczeństwie, osłabienie więzi emocjonalnych w grupach ludzkich, zwłaszcza w środowisku miejskim i wiejskim, emigracja zarobkowa coraz większej części społeczeństwa, dynamiczny rozwój Internetu i mass mediów, coraz większe upowszechnianie kultury i wartości z państw wysoko cywilizowanych. Coraz bardziej uwidacznia się zmiana struktury rodziny postindustrialnej. Modelem współczesnej rodziny jest mała struktura wyrażająca się postacią 2 + 1. Model tej struktury upowszechnia się przede wszystkim w małżeństwach, które posiadają wysoki status zawodowy, społeczny i ekonomiczny. Zaburzenie struktury wspólnoty rodzinnej wynika również z nietrwałości związków małżeńskich. Co czwarte zawierane małżeństwo (24,6%) rozwodzi się.

Badania przeprowadzone przez autora artykułu wskazują, że zmienia się sama instytucja małżeństwa i rodziny w kierunku bardziej partnerskich relacji. Różnicują się poglądy na małżeństwo i rodzinę. W świadomości młodzieży istnieje otwartość na odmienne formy życia małżeńsko-rodzinnego oraz tolerancja wobec nowych postaw prorodzinnych i arodzinnych, które w ostatnim czasie coraz bardziej cechuje pluralizm i różnorodność. Zdecydowana większość młodzieży pragnie życia rodzinnego opartego na małżeństwie dwóch osób odmiennej płci z dziećmi, o demokratycznej strukturze i partnerskich relacjach. Jednocześnie z badań tych wynika, że mimo sygnalizowanych negatywnych zmian w postawach młodzieży wobec katolickiej moralności małżeńskiej i rodzinnej, a zarazem jej pozytywnego stosunku do alternatywnych form życia rodzinnego, dominujący odsetek ludzi młodych własne szczęście obecne i przyszłe lokuje właśnie w szczęśliwym związku małżeńskim i w spójnej, harmonijnie funkcjonującej rodzinie, zgodnie z zasadami moralnymi i prawami Kościoła katolickiego.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Graczyk, K. (2019). Wartość trwałości małżeństwa i rodziny w świadomości młodzieży klas VII, VIII oraz III gimnazjum. Studium prawno-socjologiczne. Studia Włocławskie, 21, 469–490. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/129

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły