Wybór Jana Pawła II i jego pierwsza pielgrzymka do Polski w świetle archiwaliów Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Włocławku

Autor

  • Antoni Poniński

Słowa kluczowe:

Jan Paweł II, wybór Jana Pawła II, pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 1979, Komitet Centralny PZPR, Komitet Wojewódzki PZPR we Włocławku, PRL

Abstrakt

Powyższy tekst stara się odtworzyć reakcję władz partyjnych PRL na wybór w październiku 1978 roku kard. Karola Wojtyły na papieża i działania tychże władz, aby nowemu papieżowi, Janowi Pawłowi II, nadal obywatelowi polskiemu, najpierw nie ułatwić przyjazdu do Polski, a gdy jednak w czerwcu 1979 roku przyjechał – nadać jego obecności jak najmniejsze znaczenie. Tekst opiera się na depeszach wymienianych między Komitetem Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej a Komitetem Wojewódzkim tejże partii we Włocławku. Treść tych pism odsłania kompletną nieumiejętność i nadawców, i adresatów w opisywaniu rzeczywistości religijnej, fałszowanie rzeczywistego obrazu reakcji społeczeństwa na wybór, a zwłaszcza na obecność papieża w kraju, na przykład poprzez formułowanie opinii, iż jego wizyty nie chce włocławska hierarchia kościelna. Podobnie kłamliwe były słane do Warszawy oceny, iż z każdym dniem pobytu papieża zmniejsza się zainteresowanie nim społeczeństwa. A nawet dane, wtedy nieujawnione, z rządowego ośrodka badania opinii publicznej wskazywały, iż prawie 90% Polaków deklarowało bardzo duże zainteresowanie. Inne materiały źródłowe wykorzystane w tym tekście ukazują skryte działania ówczesnych władz państwowych i partyjnych (co w gruncie rzeczy było tym samym) wprost utrudniające Polakom normalny udział w uroczystościach z udziałem papieża poprzez zakaz uczestniczenia w nich wojskowym, członkom PZPR i ich rodzinom, utrudnianie go innym grupom społecznym (studenci, uczniowie), ograniczanie ilości, dostępności i wiarygodności transmisji telewizyjnych czy radiowych.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Poniński, A. (2019). Wybór Jana Pawła II i jego pierwsza pielgrzymka do Polski w świetle archiwaliów Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Włocławku. Studia Włocławskie, 21, 695–722. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/141

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia