(Recenzja) Janusz Stefaniak, Postawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu komunistycznego w Polsce w latach 1944-1956, Lublin 2017

Autor

  • Antoni Poniński

Biogram autora

Antoni Poniński

Ksiądz rzym.-kat. Dr teol., wykształcenie specjalistyczne w zakresie teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Publicysta katolicki, redaktor naczelny czasopisma diecezji włocławskiej „Ład Boży” w latach 1983–1998.

Opublikowane

2021-08-19

Jak cytować

Poniński, A. (2021). (Recenzja) Janusz Stefaniak, Postawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu komunistycznego w Polsce w latach 1944-1956, Lublin 2017. Studia Włocławskie, 20, 669–674. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/187

Oznaczenie wydania

Dział

Sprawozdania i recenzje