Włocławianin z wyboru. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński

Autor

  • Antoni Poniński

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.28

Słowa kluczowe:

Stefan Wyszyński, Włocławek, diecezja włocławska

Abstrakt

Dla późniejszego prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego (1901–1981) Włocławek i jego seminarium duchowne były miejscem kształcenia z wyboru. Urodził się bowiem na dość odległym od Włocławka Podlasiu. Prawdopodobnie, na wybór ten – prócz okoliczności losowych, takich jak wojna światowa, przenosiny całej rodziny – wpłynęła opinia o wysokim poziomie intelektualnym i duchowym włocławskiej uczelni, w dużej mierze pochodząca od alumnów i księży tam się kształcących, a pochodzących z wczesnych miejsc zamieszkania rodziny Wyszyńskich. Włocławek, z którym Stefan Wyszyński związał się w 1917 roku, ze środowiska o kilkusetletniej tradycji miasta biskupiego powoli choć i burzliwie przekształcał się w miasto o przemysłowo-proletariackim charakterze. Było to również miasto o zróżnicowanej strukturze narodowościowej i religijnej. To, w zestawieniu z reprezentującym wysoki poziom środowiskiem kościelnym skupionym wokół jednego z najstarszych polskich seminariów duchownych, stało się dla Stefana Wyszyńskiego nie tylko miejscem, gdzie formował się do kapłaństwa, ale stwarzało szerokie możliwości odczytywania nowych zjawisk społecznych, politycznych w świetle nauki Kościoła. Zdolności intelektualne młodego kapłana, dostrzeżone przez przełożonych, rozwijały się potem w innych miejscach, lecz pozostała świadomość – żywa do końca życia Prymasa Polski – że tutaj powstawały fundamenty jego późniejszej działalności duszpasterskiej, publicystycznej, redakcyjnej, społecznej.

Biogram autora

Antoni Poniński

Ksiądz rzym.-kat. Dr teol., wykształcenie specjalistyczne w zakresie teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Publicysta katolicki, redaktor naczelny czasopisma diecezji włocławskiej „Ład Boży” w latach 1983–1998.

Bibliografia

Archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Wyszyński S., W kaplicy moich święceń kapłańskich, Włocławek, katedra, 18 IX 1974, w: Kazania i przemówienia autoryzowane, t. 47.

Archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Relacje dotyczące życia i działalności ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, mszps, b. sygn.

[Wyszyński S.,] Świadek, Dąbrowa Wielka. Sekundycje kapłańskie, rekolekcje, czterdziesto-godzinne nabożeństwo, „Kronika Diecezji Włocławskiej”, 25(1931), s. 413–414.

Wyszyński S., Promienne rozważania – garść wspomnień, w: Sursum corda. Wybór przemówień, Poznań – Warszawa 1974, s. 43–49.

Wyszyński S., Chrystus – sprzymierzeńcem i bratem wszystkich pracujących, w: S. Wyszyński, Idzie nowych ludzi plemię. Wybór przemówień i rozważań, Poznań 1973, s. 158–161.

Wyszyński S., U kolebki mojego kapłaństwa, w: Sursum corda. Wybór przemówień, Poznań – Warszawa 1974, s. 193–194.

[Wyszyński S.] S. W., Żałobne nabożeństwo w Ciążeniu, „Tygodnik Polski”, 1939, nr 9, s. 105.

Wyszyński S., Pro memoria, t. 5: 1958, Warszawa 2018.

Wyszyński S., Pro memoria, t. 9: 1962 [w druku].

Bagrowicz J., Redaktor „Ateneum”, „Ateneum Kapłańskie”, 97(1981), z. 436, s. 303–310.

Majdański K., Odpowiedzialność za życie Narodu, „Studia nad Rodziną”, 5(2001), nr 2(9), s. 9–19.

Nitecki P., Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.

Nominacja członka Rady Społecznej, „Kronika Diecezji Włocławskiej”, 32(1938), s. 350.

Piotrowski S., Działalność społeczna [Wyszyńskiego w okresie włocławskim], „Ateneum Kapłańskie”, 79(1972), z. 381–382, s. 45–58.

Pogorzelski W., W sprawie „Kroniki Diecezjalnej”, „Kronika Diecezji Włocławskiej”, 23(1929), s. 148–150.

Raina P., Kardynał Wyszyński, t. 13, Warszawa 2005.

Rulka K., Lektury więzienne Prymasa Wyszyńskiego, „Ateneum Kapłańskie”, 142(2004), z. 569, s. 66–80.

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Poniński, A. (2020). Włocławianin z wyboru. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Studia Włocławskie, 22, 525–541. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.28

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia