Problematyka podejmowana w „Studiach Włocławskich” (2011–2018)

Autor

Słowa kluczowe:

biblistyka, patrologia, teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna, liturgika, teologia pastoralna, homiletyka, historia Kościoła, prawo kanoniczne, katechetyka i pedagogika, nauki o rodzinie, filozofia, antropologia, psychologia, katolicka nauka społeczna

Abstrakt

„Studia Włocławskie” są czasopismem wydawanym przez Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Ze względu na założony cel niniejszy artykuł ma charakter relacyjny. Taki jego charakter uzasadniony jest tym, że na temat Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku i na temat „Studiów Włocławskich” opublikowano już kilka poważnych artykułów naukowych oraz kilka znaczących recenzji.

Niniejszy artykuł ograniczył się do przypomnienia tytułów artykułów i autorów recenzji, które dotąd się ukazały, a następnie autor przedstawił problematykę podejmowaną w „Studiach Włocławskich” (2011–2018), która dotychczas nie była omawiana.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Werbiński, I. (2019). Problematyka podejmowana w „Studiach Włocławskich” (2011–2018). Studia Włocławskie, 21, 723–738. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/142

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia