Zainteresowania badawczo-naukowe ks. dr. hab. Lecha Króla

Autor

Słowa kluczowe:

ks. dr hab. Lech Król, charyzmat, świętość, duchowość kapłańska, duchowość zakonna, formacja duchowa

Abstrakt

Artykuł ukazuje w sposób syntetyczny – nie zagłębiający się w szczegóły – zainteresowania badawczo-naukowe ks. dr. hab. Lecha Króla, prezesa Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, z racji 65. rocznicy urodzin. Artykuł składa się z dwóch części. Szukając kryterium podziału: w pierwszej części można wskazać na czas i decyzje kolejnych biskupów ordynariuszy diecezji włocławskiej wobec jego osoby, które ks. Król w duchu posłuszeństwa starał i stara się wypełniać; w drugiej części kryterium była tematyka podejmowana w publikacjach Jubilata. Z bogatej tematyki wyodrębniono cztery bloki tematyczne: zagadnienia ogólne odnoszące się do duchowości chrześcijańskiej, teologię duchowości kapłańskiej, teologię duchowości życia konsekrowanego i zakonnego oraz główny temat badawczy Jubilata, który został opublikowany w książce Charyzmat Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Studium teologicznoduchowe. Ten ostatni temat badawczy, ze względu na jego rangę i sposób opracowania, został omówiony w artykule najobszerniej.

Biogram autora

Ireneusz Werbiński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Prof. zw. dr hab. (teologia duchowości, hagiologia); kierownik Katedry Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Opublikowane

2017-06-07

Jak cytować

Werbiński, I. (2017). Zainteresowania badawczo-naukowe ks. dr. hab. Lecha Króla. Studia Włocławskie, 19, 19–34. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/193

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły