Problematyka teologii moralnej i duchowości chrześcijańskiej w „Studiach Włocławskich”

Autor

Słowa kluczowe:

cnoty, wartości, zagrożenia moralne, wychowanie moralne, duchowość chrześcijańska, świętość, duchowość wiernych świeckich, duchowość kapłańska, duchowość zakonna

Abstrakt

Problematyka teologii moralnej i duchowości chrześcijańskiej jest obecna w pokaźnej liczbie artykułów zamieszczonych w „Studiach Włocławskich”. Biorąc pod uwagę liczbę artykułów z zakresu teologii moralnej i duchowości chrześcijańskiej, zauważamy, że z zakresu teologii moralnej jest ich niewiele, dlatego są omówione według tytułów w kolejnych tomach. Natomiast artykułów z zakresu teologii duchowości chrześcijańskiej jest bardzo dużo, dlatego są omówione w grupach – według tematów, które poruszają.

Ujmując ogólnie: w 12 artykułach zamieszczonych w periodyku „Studia Włocławskie” poruszana jest problematyka z zakresu teologii moralnej. Aż dziewięć z tych artykułów napisali moraliści wywodzący się z kościelnego środowiska włocławskiego, a trzy z innych środowisk. Natomiast artykułów z zakresu duchowości chrześcijańskiej jest 66; ich autorami są niejednokrotnie najlepsi polscy teologowie duchowości pracujący we wszystkich liczących się środowiskach teologicznych. Tematyka podejmowana w artykułach jest bardzo zróżnicowana: od ogólnego spojrzenia na teologię duchowości chrześcijańskiej, hagiografię, hagiologię, po tematy szczegółowe.

Biogram autora

Ireneusz Werbiński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Prof. zwyczajny dr hab. (teologia duchowości, hagiologia, psychologia), kierownik Zakładu Psychologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Członek Prezydium Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Werbiński, I. (2018). Problematyka teologii moralnej i duchowości chrześcijańskiej w „Studiach Włocławskich”. Studia Włocławskie, 20, 153–180. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/160

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły