Pedagogia mieszkańców wsi ukazana w artykułach „Tygodnik Rolników Obserwator”

Autor

  • Ireneusz Werbiński Kolegium Jagiellońskie w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.20

Słowa kluczowe:

pedagogia, mieszkańcy wsi, rolnik, Bóg, ojczyzna, kultura, tradycja chrześcijańska

Abstrakt

Artykuł w sposób syntetyczny i panoramiczny przedstawia pedagogię mieszkańców wsi ukazaną w artykułach „Tygodnika Rolników Obserwator”. Czasopismo wprost nie zajmuje się wychowaniem mieszkańców wsi, nie proponuje też żadnych systemów ani metod wychowawczych. Zapoznając się z treścią artykułów zamieszczanych w tygodniku, zauważamy, że duża ich część podejmuje to, co można nazwać pedagogią – wielowymiarowym wychowaniem człowieka – do dojrzałości osobowej i duchowej. Artykuły zwracają uwagę na istotę i praktyczny wymiar takiej pedagogii, podając konkretne sposoby wychowania. Ilość artykułów omawiających pedagogię mieszkańców wsi jest bardzo liczna i zróżnicowana, dlatego artykuł w sposób bardzo syntetyczny ukazuje: 1) Powołanie rolnika, 2) Kształtowanie sumienia, 3) Czynniki wspomagające wychowanie, 4) Wychowawcze zadania uniwersytetów ludowych, 5) Wychowawczą rolę roku liturgicznego, 6) Wychowawcze zadania liturgicznych wspomnień o świętych, 7) Święta ludowe, 8) Społeczny wymiar pedagogii mieszkańców wsi, 9) Wychowawczy wymiar pielgrzymek.

Bibliografia

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny, Tarnów, 10 VI 1987, w: Pielgrzymki do Ojczyzny 1979–1983–1987–1991–1995–1997–1999–2002. Przemówienia i homilie, Kraków 2005, s. 420–428.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św., Łomża, 4 VI 1991, w: Pielgrzymki do Ojczyzny 1979–1983–1987–1991–1995–1997–1999–2002. Przemówienia i homilie, Kraków 2005, s. 628–634.

Konferencja Episkopatu Polski, List biskupów Polski o roli katolików w procesie przekształceń polskiego rolnictwa i przeobrażeń społecznych wsi i małych miast, 17 III, 1995, „Tygodnik Rolników Obserwator” (TRObs), 1995, nr 18–19.

"15 sierpnia. Wniebowzięcie NMP", [oprac. red.], TRObs, 1996, nr 32.

"2 lutego. Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej)", [oprac. red.], TRObs, 1999, nr 5.

"6 stycznia. Trzech Króli", [oprac. red.], TRObs, 1998, nr 1.

"8 września. Narodzenie NMP (Matki Boskiej Siewnej)", [oprac. red.], TRObs, 1999, nr 36.

A.W.K., Nasze sanktuaria, TRObs, 2004, nr 30.

Andrzejewski R., Czym jest i czym może być kultura wsi?, TRObs, 1998, nr 30.

Andrzejewski R., Nad rolą Bożą i budowlą Bożą – do słuchaczy Uniwersytetów Ludowych, TRObs, 1998, nr 47.

Górecki Z., Boże Ciało, TRObs, 1996, nr 22.

Górecki Z., Zielone Świątki, TRObs, 1996, nr 21.

Kaczorowski L., Boże Ciało, TRObs, 2003, nr 22, 2004, nr 23.

Konieczny M., Ludzie wsi w Licheniu, TRObs, 2001, nr 27.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – z księdzem biskupem Andrzejem Śliwińskim rozmawia Wojciech Romanowski, TRObs, 1998, nr 16.

P.E., Wielki Post i nasze wyrzeczenia, TRObs, 1995, nr 15.

Papieskie słowa do polskich rolników, TRObs, 1999, nr 25.

Polskie tradycje, [oprac. red.], TRObs, 2002, nr 51/52.

Romanowski W., Rekolekcje w Grzegorzewie, TRObs, 1997, nr 47.

Romanowski W., Tym co żywią i bronią. O książce księdza biskupa Romana Andrzejewskiego – Rekolekcje w Grzegorzewie, TRObs, 1998, nr 2.

Siwek S., 10 lat Tygodnika Rolników „Obserwator”. Minęło jak z bicza strzelił, TRObs, 2000, nr 41.

Siwek S., Fundacja prasowa Solidarności, TRObs, 1990, nr 1–2.

Środa Popielcowa, [oprac. red.], TRObs, 1999, nr 7.

Wiatrowski S., Nasze zadanie, TRObs, 2005, nr 12.

Wiatrowski S., Rodzi się... dla ciebie!, TRObs, 2003, nr 51/52.

Więcek M., Głos z wyżyn, TRObs, 2000, nr 6.

Zwyczaje wielkanocne, [oprac. red.], TRObs, 2003, nr 16.

Jodko R., Święci i błogosławieni w pobożności ludowej, w: Liturgia i pobożność ludowa, red. W. Nowak, Olsztyn 2003, s. 212–221.

Juszczyński I., Edukacyjna i formacyjna rola Katolickich Uniwersytetów Ludowych, StWł, 6(2003), s. 100–110.

Koperek S., Teologia roku liturgicznego, Kraków 1984.

Ludwiczak A., Uniwersytety Ludowe w Polsce, Poznań 1927.

Müller J., Modlimy się z dziećmi, Kraków 1992.

Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987.

Rosik S., Sumienie. Rozwój i wychowanie, w: Katolicyzm A–Z, Poznań 1982.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-15

Jak cytować

Werbiński, I. (2022). Pedagogia mieszkańców wsi ukazana w artykułach „Tygodnik Rolników Obserwator”. Studia Włocławskie, 24, 394–413. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.20

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły