(Recenzja) Joachim Nowak, Das Todesverständnis in der Eschatologie von Ladislaus Boros, Karl Rahner und Gisbert Greshake. Eine dogmatisch-anthropologische Studie, Herne 2016

Autor

Biogram autora

Ireneusz Werbiński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Prof. zwyczajny dr hab. (teologia duchowości, hagiologia, psychologia), kierownik Zakładu Psychologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Członek Prezydium Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Opublikowane

2021-08-20

Jak cytować

Werbiński, I. (2021). (Recenzja) Joachim Nowak, Das Todesverständnis in der Eschatologie von Ladislaus Boros, Karl Rahner und Gisbert Greshake. Eine dogmatisch-anthropologische Studie, Herne 2016. Studia Włocławskie, 20, 674–678. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/188

Oznaczenie wydania

Dział

Sprawozdania i recenzje