Duchowe zaangażowanie wiernego w przeżywanie Eucharystii

Autor

  • Henryk Wejman Uniwersytet Szczeciński

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.11

Słowa kluczowe:

Eucharystia, liturgia słowa, ofiara, komunia, służba bliźnim

Abstrakt

Głównym celem przedłożenia było ukazanie wartości duchowego zaangażowania się wiernego w przeżywanie Eucharystii. Określony w ten sposób cel zrealizowano w czterech etapach, które odpowiadają składowym elementom Liturgii Eucharystycznej, tj.: przygotowaniu, liturgii słowa i misterium ofiary, komunii oraz misji. Efektem analiz materiału źródłowego było stwierdzenie, że na każdym z etapów duchowe nastawienie wiernego w przeżycie Eucharystii owocuje w jego życiu głębokim doświadczeniem więzi z Chrystusem eucharystycznym i jego gotowością do ofiarnej służby Bogu i bliźnim.

Bibliografia

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, 1963, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1967, s. 40–70.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 1965, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1967, s. 537–620.

Jan Paweł II, List apostolski Dominicae cenae, 24 II 1980

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.

Cantalamessa R., Eucharystia nasze uświęcenie, Warszawa 1994.

Eucharystia w życiu Kościoła, red. A. Żądło, Katowice 2005.

Jan Chryzostom, Homilia 50, 3–4, PG 58.

Kowalska F., Dzienniczek, Kraków – Stockbridge – Rzym 1981.

Misiurek J., Wiara i sakramenty w życiu duchowym, Częstochowa 2013.

Misterium Eucharystii. Teologia – liturgia – ekumenizm. Encyklika Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia”, red. W. Nowak, Olsztyn 2004.

Radecki A., Eucharystyczny savoir-vivre katolika-Polaka, Wrocław 2011.

Sławiński H., Homilia w zgromadzeniu eucharystycznym. Recepcja współczesnego nauczania Kościoła w Dyrektorium homiletycznym, Kraków 2018.

Til P., Biskupi polscy o świętowaniu niedzieli (1965–2005), Katowice 2017.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-15

Jak cytować

Wejman, H. (2022). Duchowe zaangażowanie wiernego w przeżywanie Eucharystii. Studia Włocławskie, 24, 213–234. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.11

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły