Koncepcja duchowości laikatu. Studium analityczne pism Alicji Lenczewskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.6

Słowa kluczowe:

mistyka, Eucharystia, ofiara, komunia, służba bliźnim

Abstrakt

Celem niniejszego przedłożenia było ukazanie natury duchowości osoby świeckiej w oparciu o nauczanie Alicji Lenczewskiej. Ta problematyka znalazła zainteresowanie z tego względu, iż Alicja Lenczewska była osobą świecką, która przez wiele lat pracowała jako nauczycielka. Pozostawiła po swej działalności nauczycielsko-pisarskiej znaczące dzieła, którymi nie można było się nie zainteresować. Efektem tego jest owe przedsięwzięcie, w którym najpierw nakreślono kontekst społeczno-kulturowy egzystencji Alicji Lenczewskiej, następnie odsłonięto jej formy duchowości, wyrażające się w umiłowaniu Boga, gorliwej służbie bliźnim i w ofiarnym poświęceniu się na rzecz zbawienia ludzi i w końcu wskazano na stosowane przez nią środki duchowe, dzięki którym duchowo się rozwijała, a mianowicie: modlitwę, ascezę i życie sakramentalne. Uwzględnienie tych wszystkich danych, pozwoliło na wyrażenie zasadnego wniosku, że Alicja Lenczewska jako osoba świecka, mimo wcześniejszych niedoskonałości, i potem osobistemu nawróceniu, potrafiła z oddaniem służyć Bożej sprawie i wypraszać swoją modlitwą oraz cierpieniem przebłaganie dla grzeszników. Stała się tym samym apostołką Bożego miłosierdzia.

Biogram autora

bp Henryk Wejman - Uniwersytet Szczeciński

Kapłan (1984) diecezji szczecińsko-kamieńskiej i biskup pomocniczy (2014) archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej; mgr (teologia, 1984, WSD, Szczecin); mgr lic. nauk teologicznych (t. duchowości, 1988, Angelicum, Rzym, IT); dr nauk teologicznych (1991, KUL, Lublin); dr hab. nauk teologicznych (1997, PWT, Wrocław); prof. (2003). Kierownik (2004–2014) Katedry Teologii Moralnej i Duchowości, USz, Szczecin; dziekan (2012–2014) Wydziału Teologicznego, USz, Szczecin.

Bibliografia

Lenczewska A., Listy, Wydawnictwo Agape, Poznań 2022.

Lenczewska A., Słowo pouczenia, Wydawnictwo Agape, Poznań 2021.

Lenczewska A., Świadectwo. Dziennik duchowy, Wydawnictwo Agape, Poznań 2016.

Jan Paweł II, Familiaris consortio, 1981, Watykan 1981.

Alicja Lenczewska. Biografia, red. M. Piotrowski, M. Zboralska, Poznań 2018.

Augustyn J., Życie i Eucharystia, Kraków 1993.

Gogola J., Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2000.

Lenczewski S., Życiorys mojej siostry Alicji, w: Świadectwo. Dziennik duchowy, red. A. Lenczewska, Poznań 2016, s. 21–22.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.

Słomkowski A., Teologia życia duchowego, Ząbki 2000.

Terlikowski T.P., Alicja Lenczewska. Świadectwo życia, Kraków 2021.

Wejman H., Współpraca człowieka z miłosiernym Bogiem, Kraków 2001.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Wejman, H. (2023). Koncepcja duchowości laikatu. Studium analityczne pism Alicji Lenczewskiej. Studia Włocławskie, 25, 92–117. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.6

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły