Ewangelizacyjny wymiar posługi kapłana

Autor

Słowa kluczowe:

Miłość Boga, kapłaństwo, kapłan, sługa Chrystusa

Abstrakt

Celem artykułu było zaprezentowanie owocności dzieła ewangelizacji, które stanowi fundamentalne zadanie kapłańskiej posługi. Przeprowadzone analizy materiału źródłowego, szczególnie nauczania Kościoła, a w tym nade wszystko papieża Jana Pawła II, dzisiaj już świętego, pokazały, że efektywność posługi ewangelizacyjnej kapłana tkwi w jego duchowym ukształtowaniu i w samym sposobie prowadzenia przez niego tego dzieła. Gdy kapłan utrzyma głęboką więź z Chrystusem, poprzez gorliwe życie sakramentalne, żarliwą modlitwę i radykalną ascezę, tym bardziej będzie w stanie dawać o Nim świadectwo. A gdy to duchowe ukształtowanie z jego strony spotka się z odpowiednim sposobem sprawowania przez niego posługi: słowa Bożego, tj. z gorliwością, sakramentów, tj. z nabożnością i wobec ludzi, tj. z miłością, to wtedy jego misja będzie niezwykle owocna.

Biogram autora

Henryk Wejman - Uniwersytet Szczeciński

Biskup rzym.-kat. Prof. dr hab. nauk humanistycznych, specjalista w zakresie teologii duchowości, w latach 2004–2014 zatrudniony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego (profesor, kierownik katedry, dziekan). Od 20 XII 2014 r. – biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Wejman, H. (2018). Ewangelizacyjny wymiar posługi kapłana. Studia Włocławskie, 20, 377–390. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/171

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły