Uświęcająca moc modlitwy w życiu kapłana według "Pism bł. biskupa Michała Kozala"

Autor

Słowa kluczowe:

świętość kapłańska, uświęcająca moc modlitwy, potrzeba modlitwy, specyfika modlitwy kapłańskiej, modlitwa drogą do świętości kapłańskiej

Abstrakt

Strukturę treściową artykułu opracowano w świetle Pism bł. biskupa Michała Kozala, umieszczonych w pierwszym tomie zatytułowanym Nauki formacyjne i przemówienia do alumnów, wydanym przez Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Ukazało się ono w 100. rocznicę święceń kapłańskich Błogosławionego. Lektura jego nauczania poświęconego modlitwie, zawarta w wymienionym dziele, zainspirowała autora artykułu do opracowania istotnego zagadnienia, jakim jest uświęcająca moc modlitwy w życiu duchowym kapłana. Bł. Michał Kozal formując kandydatów do kapłaństwa, doceniał w tej formacji ogromną rolę modlitwy, której sam oddawał się gorliwie. Doświadczając mocy jej oddziaływania nadprzyrodzonego, był przekonany o jej uświęcającym charakterze. Ta świadomość towarzyszyła mu od początków kapłaństwa, co przekładało się na jej praktykę w jego życiu duchowym, jak i na formację duchową, jaką podejmował wobec kandydatów do kapłaństwa.

Analiza elementów treściowych obecnych w konferencjach poświęconych modlitwie wyłoniła strukturę niniejszego artykułu. Przeprowadzone studium przekonuje, że ks. Michał Kozal akcentował potrzebę modlitwy w życiu kapłańskim, podkreślał jej specyficzny charakter, owocujący świętością życia prezbiterów. Te trzy elementy są treścią niniejszego artykułu.

Przeprowadzona refleksja nad problematyką określoną tytułem niniejszego artykułu pozwala sformułować jasno wyłaniający się z niej wniosek, że życie kapłańskie bez modlitwy jest niemożliwe do realizowania. Zatem modlitwa, jako sztuka duchowa, wymaga od prezbiterów stałego zmagania się i uczenia, by wszystkie wymiary ich życia kapłańskiego były przenikane jej uświęcającą mocą.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Król, L. (2019). Uświęcająca moc modlitwy w życiu kapłana według "Pism bł. biskupa Michała Kozala". Studia Włocławskie, 21, 207–224. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/114

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły