Rola Maryi w chrześcijańskim życiu duchowym według nauczania bł. biskupa Michała Kozala

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.23

Słowa kluczowe:

rola Maryi, duchowość maryjna, prezbiterzy, wierni świeccy, nabożeństwa maryjne, kontemplacja

Abstrakt

Treść artykułu koncentruje się wokół roli Maryi w chrześcijańskim życiu duchowym, w nauczaniu bł. biskupa Michała Kozala. Przeprowadzone studium rękopisów jego kazań i przemówień maryjnych wskazuje, że skupiał się w nich na roli Maryi w życiu duchowym prezbiterów i wiernych świeckich. Ponieważ Maryja czynnie uczestniczyła w tajemnicy Odkupienia, dlatego Chrystus powierzył Jej takie zadanie. Realizuje je stylem własnego życia, w przestrzeni praktykowanych nabożeństw maryjnych. W nich ks. Michał Kozal akcentuje potrzebę kontemplacji tajemnic Jej życia. Tak chroni je ona przed formalizmem i połowicznością. Zabiegał, aby duchowość maryjna była teologicznie poprawna i ukierunkowana na odrodzenie Kościoła, Ojczyzny i świata.

Biogram autora

ks. Lech Król - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kapłan (1976) diecezji włocławskiej; mgr (teologia, 1990, KUL, Lublin); lic. (teologia, 1992, ATK, Warszawa); dr nauk teologicznych (t. duchowości, 1995, ATK, Warszawa); dr hab. nauk teologicznych (t. duchowości, 2013, UMK, Toruń). Prezes (2013–) Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku. Redaktor naczelny (2013–) czasopisma naukowego „Studia Włocławskie”.

Bibliografia

Pisma bł. biskupa Michała Kozala. Nauki formacyjne i przemówienia do alumnów, red. I. Tomczak, ks. K. Rulka, G. Sztandera, Włocławek 2018:

„Chwała Bogu na wysokościach”, [Gniezno, 19 XII 1928], s. 611–616.

[Czystość Maryi], [Gniezno, 4] V [19]29, s. 375–380.

Godność kapłańska, [Gniezno, brak daty], s. 124–126.

Jak pomnożyć miłość Bożą, [Gniezno, 15 VI 1928], s. 265–269.

[Kapłan w świetle nauki Chrystusa]. Na dzień skupienia przy nadaniu rewerendy, [Gniezno, 27 I] 1939, s. 126–130.

Maryja, [Gniezno, 17 X 1928], s. 529–535.

Miłość bliźniego, [Gniezno], 7 V [19]37, s. 274–277.

Msza święta – ofiarą uwielbienia i dziękczynienia, [Gniezno, 1939], s. 170–173.

Na Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, [Gniezno, 7 XII 1928], s. 391–396.

Nasz obowiązek w odniesieniu do cnoty nadziei, [Gniezno, XII 1935], s. 239–243.

Na święto Macierzyństwa Bożego Najświętszej Maryi Panny, [Gniezno, 12 X19]37, s. 388–391.

Na święto św. Stanisława Kostki, [Gniezno, 16 XI 19], s. 443–448.

O czystości, [Gniezno, 27 IV 1929], s. 337–341.

O dwóch chorągwiach. Wiara w zwycięstwo dobrej sprawy, [Gniezno, 16 XI 1928], s. 514–519.

O modlitwie (jako środku w dążeniu do doskonałości), [Gniezno, 15 XI 1928], s. 510–514.

O miłości Najświętszej Maryi Panny, [Gniezno, V 1928], s. 366–370.

O nabożeństwie do Matki Najświętszej, [Gniezno], X 1929, s. 380–384.

O pokorze, [Gniezno,14 XI 1928], s. 490–495.

[Przemówienie w czasie akademii z okazji 1500. rocznicy soboru w Efezie], [Gniezno, [13] XII 1931], s. 658–660.

[XVI niedziela po Zielonych Świątkach]. [O godności kobiety], [Bydgoszcz, 9 IX 1923], s. 521–526.

[Uległość Maryi wobec woli Bożej], [Gniezno, 4]V [19]29, s. 371–375.

Uobecnienie ofiary krzyżowej – ofiara Mszy świętej, [Gniezno, 1939], s. 161–166.

–––––

Pisma bł. biskupa Michała Kozala. Kazania, nauki pasyjne i rekolekcyjne, przemówienia, red. I. Tomczak, ks. K. Rulka, G. Sztandera, Włocławek 2019:

Apostolstwo idei mariańskiej, [Gniezno, około 1930], s. 806–810.

Kazanie pasyjne. O Matce Boskiej, [Krostkowo, 31 III (V n. W. Postu)] 1922, s. 705–710.

Kazanie wygłoszone na 25-lecie Sodalicji Mariańskiej w Gnieźnie. O sumieniu, [Gniezno, brak daty], s. 877–882.

Matka Boska Różańcowa, [Brak miejsca i daty], s. 365–369.

Na II niedzielę [Wielkiego] Postu. [Szczęście wieczne], [Brak miejsca i daty], s. 122–126.

[Na IV niedzielę Wielkiego Postu]. Pan Jezus złożony do grobu, [Bydgoszcz, 14 III] 1926, s. 489–491.

Na dziesięciolecie Sodalicji Mariańskiej w Trzemesznie, [Trzemeszno], 3 V 1939], s. 872–877.

Na Matkę Boską Gromniczną. [Nabożeństwo do Matki Bożej], [Bydgoszcz, brak daty], s. 468–471.

[Na ofiarowanie Pańskie]. Kazanie o abstynencji, [Gniezno, 2 II 1937], s. 90–96.

Na[święto] M[atki] B[ożej] Szkaplerznej, Śmiłowo, [16 VI] 1922, s. 360–365.

Na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. [Maryja Królową nieba i ziemi], Schronisko, [brak daty], 356–359.

Na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. [Maryja naszym ratunkiem, pomocą i pociechą], [Krostkowo], 15 VIII 1921], s. 351–352.

O miłości Bożej, Sodalicja Akademiczek, 1937, s. 788–792.

-lecie Sodalicji [w Inowrocławiu], Inowrocław, [3 V] 1936, s. 945–948.

Pomoc Matki Najświętszej dla sodalisa w czasie rekolekcji i w życiu, [Brak miejsca i daty], s. 822–827.

[Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa]. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, [Brak miejsca i daty], s. 228–232.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Król, L. (2023). Rola Maryi w chrześcijańskim życiu duchowym według nauczania bł. biskupa Michała Kozala. Studia Włocławskie, 25, 484–503. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.23

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia