Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w latach 1984-2017

Autor

Słowa kluczowe:

Teologiczne Towarzystwo Naukowe WSD we Włocławku, powstanie i historia TTN WSD, działalność, statut, „Studia Włocławskie”, Polskie Towarzystwo Teologiczne

Abstrakt

Artykuł prezentuje genezę Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, powstałego w 1984 r. jako reaktywowanie przedwojennego Towarzystwa Teologicznego we Włocławku. Obejmuje zarówno jego dzieje, jak i działalność, od chwili jego powstania aż do roku 2017. Kierunek działalności Towarzystwa wyznacza od początku jego Statut, który ma swoją historię. Aktualnie obowiązuje trzecia jego wersja, zatwierdzona 30 X 2017 r. przez biskupa Wiesława Alojzego Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej. Kolejnym elementem treściowym artykułu jest struktura TTN WSD, jego zadania i ich realizacja modelowana Statutem. W ostatnim punkcie artykułu ukazano związki Towarzystwa Teologicznego we Włocławku z Polskim Towarzystwem Teologicznym, z siedzibą w Krakowie.

Biogram autora

Lech Król - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Dr hab. teologii duchowości chrześcijańskiej; prowadzi wykłady w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z zakresu teologii duchowości. Autor książki Charyzmat Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Włocławek 2012) i wielu artykułów naukowych. Prezes Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku; redaktor „Studiów Włocławskich”. Spowiednik i kierownik duchowy zgromadzeń zakonnych.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Król, L. (2018). Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w latach 1984-2017. Studia Włocławskie, 20, 87–110. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/157

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły