Logika jako przedmiot filozoficznych zainteresowań ks. prof. Józefa Iwanickiego

Autor

Słowa kluczowe:

dedukcja naturalna, ks. Józef Iwanicki, logika, logika formalna, logistyka, sylogistyka Arystotelesa

Abstrakt

Wśród wielu różnorakich zainteresowań filozoficznych ks. prof. J. Iwanickiego (rektora KUL w latach 1951–1956 i rektora ATK w latach 1965–1972), na szczególną uwagę zasługują jego badania dotyczące logiki, jej relacji do nauk filozoficznych, a zwłaszcza roli logiki współczesnej w tzw. uściślaniu filozofii.

Dlatego w artykule zostało przedstawione ks. prof. Iwanickiego porównanie dedukcji naturalnej z logistyczną (1), następnie jego współczesne interpretacje sylogistyki Arystotelesa (2), na końcu zaś problem stosowalności współczesnej logiki formalnej do filozofii (3). W podsumowaniu zostały podane cechy charakterystyczne jego logicznych poszukiwań oraz wyniki, do których doszedł.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Pawlak, Z. (2019). Logika jako przedmiot filozoficznych zainteresowań ks. prof. Józefa Iwanickiego. Studia Włocławskie, 21, 519–530. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/132

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły