Ks. Idzi Benedykt Radziszewski jako profesor i rektor Seminarium Duchownego we Włocławku

Autor

  • Zdzisław Pawlak Wydział Teologiczny UMK

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.2

Słowa kluczowe:

„Ateneum Kapłańskie”, biblioteka seminarium włocławskiego, filozofia, nauczanie filozofii, ks. Idzi Radziszewski, seminarium duchowne, wychowanie

Abstrakt

Artykuł dotyczy wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej ks. Idziego Radziszewskiego jako profesora i rektora Seminarium Duchownego we Włocławku. Włocławski okres działalności ks. Radziszewskiego, jego niezwykłe dokonania i osiągnięcia w zakresie reorganizacji i modernizacji włocławskiego seminarium, zwłaszcza poziomu nauczania i wychowania jest mało znany a jednocześnie bardzo ważny w dalszej jego naukowej drodze. Opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza przedstawia jego pracę naukowo-dydaktyczną i organizacyjną jako profesora i wicerektora w seminarium włocławskim. Druga ukazuje jego działalność naukowo-organizacyjną jako rektora. Trzecia dotyczy powstania i pracy w „Ateneum Kapłańskim”.

Bibliografia

Biblioteka Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu (BUP), Korespondencja redakcji czasopisma „Ateneum Kapłańskie” z lat [1908–1917].

Radziszewski I., Wszechnica katolicka w Lowanium (Louvain), Warszawa 1908.

Dębiński A., Pyter M., Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim – twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020.

Fulman L., Ś.p. ks. Rektor Idzi Radziszewski – ozdoba i pochodnia kleru polskiego, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”, 4(1922), nr 2, s. 68–74.

Karolewicz G., Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski 1871–1922, Lublin 1998.

Karolewicz G., Lowanium w życiu i działalności ks. Idziego Radziszewskiego, AtK, 94(1980), s. 71–84.

Kremer P., Ś.p. Ks. Dr Idzi Radziszewski, rektor i założyciel Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie, Włocławek 1923.

Pawlak Z., Neoscholastyka i formy jej kontynuacji. Studium analityczno-krytyczne twórczości filozofów włocławskich XX wieku, Włocławek 2001.

Pawlak Z., Ks. Idzi Radziszewski we Włocławku, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 6(158), listopad – grudzień 2015, s. 52–54.

Pawlak Z., Włocławski okres działalności naukowo-organizacyjnej ks. rektora Idziego Benedykta Radziszewskiego, StWł, 19(2017), s. 627–644.

Rulka K., Pierwsze dziesięciolecie „Ateneum Kapłańskiego”1909–1918, w: Ateneum Kapłańskie 1909–2009, Włocławek 2009, s. 11–42.

Rulka K., Wystawa z okazji 100-lecia „Ateneum Kapłańskiego”, AtK, 154(2010), s. 395–403.

Zawadzki J., Ks. Idzi Radziszewski 1871–1922, AtK, 41(1949), s. 4–25.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-15

Jak cytować

Pawlak, Z. (2022). Ks. Idzi Benedykt Radziszewski jako profesor i rektor Seminarium Duchownego we Włocławku. Studia Włocławskie, 24, 36–47. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.2

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły