Klub naukowodyskusyjny „Krąg” na drodze odradzającego się Towarzystwa Teologicznego we Włocławku

Autor

Słowa kluczowe:

klub naukowo-dyskusyjny „Krąg”, ks. prof. Stanisław Olejnik, seminarium duchowne we Włocławku, towarzystwo teologiczne we Włocławku

Abstrakt

Artykuł dotyczy powstania i działalności klubu naukowo-dyskusyjnego „Krąg” w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Składa się on z trzech części. Pierwsza przedstawia powstanie klubu (zwłaszcza jego cel i zadania wyznaczone przez jego założyciela i prezesa ks. prof. Stanisława Olejnika). Druga ukazuje uczestników klubu. Byli to przede wszystkim profesorowie seminarium jako członkowie klubu w liczbie dwunastu. Kilka innych osób uczestniczyło w tych spotkaniach sporadycznie. Trzecia prezentuje problematykę spotkań naukowych, którą można sprowadzić do czterech zasadniczych grup tematycznych: zagadnienia teologiczne, biblijne, dotyczące etyki i teologii moralnej oraz zagadnienia filozoficzne.

Czas działalności „Kręgu” (1979–1984) to bardzo znaczący okres dla środowiska naukowego włocławskich księży profesorów. Klub „Krąg” ze swoją bogatą działalnością (35 spotkań naukowych) był faktycznie pierwszym, niezwykle ważnym etapem tworzenia się na nowo we Włocławku towarzystwa teologicznego.

Biogram autora

Zdzisław Pawlak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii, emerytowany profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Aktualnie prowadzi wykłady zlecone na Wydziale Teologii UMK.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Pawlak, Z. (2018). Klub naukowodyskusyjny „Krąg” na drodze odradzającego się Towarzystwa Teologicznego we Włocławku. Studia Włocławskie, 20, 69–86. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/156

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły