Powrót Syna Marnotrawnego Guercina z Muzeum Diecezjalnego we Włocławku jako przykład sztuki potrydenckiej

Autor

Słowa kluczowe:

Guercino, Sobór Trydencki, Paleotti, szkoła bolońska, Muzeum Diecezjalne we Włocławku

Abstrakt

W niniejszym artykule autor omawia dzieło Guercina Powrót Syna Marnotrawnego z 1651 r., znajdującego się w zbiorach Muzeum Diecezjalnego we Włocławku. Ukazując to dzieło jako przykład refleksji artystycznej, autor umieszcza je w kontekście historycznym dekretu posoborowego De invocatione, veneratione, et reliquis sanctorum, et sacris imaginibus oraz traktatu bolońskiego kardynała G. Paleottiego Discorso intorno alle immagini sacre e profane, wydanego w 1582 r. Ponadto omawia wpływ szkoły bolońskiej na twórczość Guercina. Bazując na wieloletnich badaniach brytyjskiego historyka sztuki J.D. Mahona, autor przybliża historię i stylistykę obrazu posługując się literaturą przedmiotu, nie mającą swego odpowiednika w języku polskim.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Szczepaniak, P. (2019). Powrót Syna Marnotrawnego Guercina z Muzeum Diecezjalnego we Włocławku jako przykład sztuki potrydenckiej. Studia Włocławskie, 21, 665–676. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/139

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia