Kaplica Matki Bożej Różańcowej z sieradzkiej bazyliki – między historią, duchowością, malarstwem i konserwacją

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.29

Słowa kluczowe:

Sieradz, Józef Łucja Oźmin, folklor, kaplica, malarstwo

Abstrakt

Artykuł bazując na dokumentach archiwalnych podejmuje tematykę realizacji, dekoracji i konserwacji kaplicy bocznej bazyliki Wszystkich Świętych w Sieradzu. Bryła architektoniczna, powstała w latach 30-tych XX w., stała się miejscem wyeksponowania kunsztu artystycznego małżeństwa Łucji i Józefa Oźminów, którzy we współpracy z ówczesnym proboszczem, w latach 50-tych, na monumentalnym fresku ukazali historię miasta i kraju oraz bogactwo folkloru Ziemi Sieradzkiej. W XXI w., kaplica stała się laboratorium prac konserwatorskich, które pozwoliły na nowo odkryć jej piękno.

Biogram autora

ks. Paweł Szczepaniak - Archivio Storico Diocesano

Kapłan (2009) diecezji włocławskiej (2009–2022); archidiecezji Ravenna-Cervia, IT (od 2022); mgr (teologia, 2009, UKM,
Toruń); mgr lic. nauk humanistycznych (historia sztuki, 2018, Uniwersytet Boloński, Bolonia, IT); dr nauk humanistycznych (historia sztuki, 2021, Uniwersytet Gregoriański, Rzym, IT). Wicedyrektor Archiwum (2022–) i członek (2016–) Komisji ds. Sztuki Sakralnej archidiecezji Ravenna-Cervia. Zainteresowania naukowe – historia sztuki, archiwistyka, wizytacje kanoniczne biskupów Ravenny.

Bibliografia

Archiwum Diecezji Włocławskiej: Archiwum Kurii Diecezji Włocławskiej: Akta parafii Sieradz (1920-1938), sygn.: AKDWŁ, par. 183.

–––––

Archiwum Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu:

Kronika Parafialna, 1887-2005.

Remont Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, t. 4, Projekt budowlany; Notatka służbowa z dnia 26 lipca 2010 r.; Protokół z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie komisyjnego odbioru robót.

–––––

Bacci M., Lo spazio dell’anima. Vita di una chiesa medievale, Roma – Bari 2005, s. 91.

Błaszczyk I., Dzieło Łucji i Józefa Oźminów w starołęckim kościele św. Antoniego Padewskiego, „Kronika Miasta Poznania”, 77(2009), nr 4, s. 274–290.

Bogusławski R., Wartości zabytkowe wybranych najstarszych szat liturgicznych kościoła farnego w Sieradzu, „Na Sieradzkich Szlakach”, 32(2007), nr 3(127), s. 51–57.

Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990.

Hani J., Il simbolismo del tempio cristiano, Città di Castello 1996.

Kujawski W., Kościelne dzieje Sieradza, Włocławek 1998.

Lahache J., Martino di Tours. Popolarità, w: Bibliotheca Sanctorum, t. 8, Roma 1967, kol. 1276–1279.

Masciotta M., Dizionario di termini artistici, Firenze 1969.

Lanzi G., Capella, w: Iconografia e arte cristiana, red. R. Cassanelli, E. Guerriero, Milano 2004, s. 313–315.

Lewandowski D., Regotyzacja katedry we Włocławku w końcu XIX wieku, StWł, 5(2002), s. 366–378.

Pajor P., Utzig J., „Godna miana katedry”. O genezie formy architektonicznej kościoła katedralnego we Włocławku, „Folia Historiae Artium. Seria Nowa”, 14(2016), s. 17–34.

Paszkowski J., Pogorzelski Walery, w: Leksykon miasta Sieradza, red. S.T. Olejnik, Sieradz 2006, s. 258–259.

Pevsner N., Fleming J., Honour H., Dizionario di architettura, Torino 2019.

Piestrzeniewicz A., Ksiądz Walery Pogorzelski – wydawca pierwszej monografii Sieradza, „Na Sieradzkich Szlakach”, 32(2017), nr 3(127), s. 66–72.

Pogorzelski W., 43 lata w kapłaństwie, Sieradz 1935.

Rizzardi C., Il mosaico a Ravenna. Ideologia e arte, Bologna 2011.

Ruszkowski A., Walery Pogorzelski h. Krzywda – wybitny ksiądz patriota, „Na Sieradzkich Szlakach”, 16(2001), nr 3–4(63–64), s. 33–35.

Sierzchała P., Historycy sztuki, w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, red. W Hanc, K. Rulka, Włocławek 1997, s. 101–107.

Szczepaniak P., Program ikonograficzny i konserwacja zabytkowego obrazu Trójcy Świętej w formie Tronu Łaski z bazyliki Wszystkich Świętych w Sieradzu, StWł, 23(2021), s. 610–621. DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.31

Szubzda J., Leśniewski Apolinary, w: Leksykon miasta Sieradza, red. S.T. Olejnik, Sieradz 2006, s. 184–185.

Tosco C., Il castello, la casa, la chiesa. Architettura e società nel medioevo, Torino 2003.

Walczak R., Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej, Poznań 2005.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Szczepaniak, P. (2023). Kaplica Matki Bożej Różańcowej z sieradzkiej bazyliki – między historią, duchowością, malarstwem i konserwacją. Studia Włocławskie, 25, 636–651. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.29

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia