Program ikonograficzny i konserwacja zabytkowego obrazu Trójcy Świętej w formie Tronu Łaski z bazyliki Wszystkich Świętych w Sieradzu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.31

Słowa kluczowe:

Tron Łaski, Sieradz, konserwacja, obraz, średniowiecze

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza problem zobrazowania chrześcijańskiej prawdy wiary o Bogu Trójjedynym. Poprzez wieki w mniej lub bardziej udany sposób sztuka sakralna próbowała poprzez siłę przekazu przybliżyć dogmat człowiekowi poszukującemu Boga; od starotestamentowych scen gościnności Abrahama, aż po Tron Łaski obrazujący jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego. Znajdujące się w bazylice w Sieradzu dzieło z 1568 r. stanowi przykład ikonograficzny tematu mającego swój początek w Anglii przy końcu XI w. W 2012 r. obraz stał się częścią programu prac konserwatorskich, które umożliwiły sprecyzowanie czasu powstania dzieła oraz stały się okazją do przywrócenia jego piękna wspólnocie parafialnej.

Biogram autora

Paweł Szczepaniak - Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie

Odbył studia teologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia magisterskie na Wydziale Dóbr Kultury Uniwersytetu Bolońskiego. Obecnie doktorant Wydziału Historii i Dóbr Kultury Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Członek Komisji ds. Sztuki Sakralnej oraz Zespołu ds. Kultury Archidiecezji Ravenna-Cervia.

Bibliografia

Bator Z., Współczesna ikona Boga Ojca. Nowatorstwo czy herezja?, „Teologia w Polsce”, 9,1(2015), s. 97–108.

Bovini G., Ravenna e i suoi mosaici, w: Ravenna. Tesori di luce, Ravenna 2007, s. 25–123.

Bovini G., Significato dei mosaici biblici del presbiterio di S. Vitale di Ravenna, w: IX Corso di cultura sull’arte ravennate e bizantina, red. G. Bovini, Ravenna 1962.

Breda A., Attorno al «quadro della Santissima Trinità» di Vrancke van der Stockt: notesul pittore e sull’iconografia, w: Trono di Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, Łódź, 1974.03.02, Archiwum Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu [mps].

Decyzja WUOZ/SI-661/85/2011, Sieradz, 2011.10.07, Archiwum Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu [mps].

Grazia. Il ritorno della tavola fiamminga a Caltagirone, red. R. Carchiolo, M. Parada López de Corseles, F. Raimondi, Palermo 2019, s. 43–53.

Breda A., Vrancke van der Stockt e il Mistero della Trinità, OsRom, 159(2019), nr 73(48101) z 29.03, s. 5.

Cecchelli C., I mosaici della basilica di S. Maria Maggiore, Torino 1956.

Grabar A., Le vie dell’iconografia cristiana. Antichità e medioevo, Milano 2011.

Greshake G., Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie, Freiburg – Basel – Wien 2007.

J. Szczurek, Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich. Ołtarz boczny św. Trójcy z Fary w Sieradzu, Sieradz, 2012.08.20, Archiwum Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu [mps].

J. Szczurek, Program prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym „Trójcy Świętej” z fary w Sieradzu, Kraków, 2011.09.13, Archiwum Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu [mps].

Karta ewidencyjna zabytków ruchomych, E. Andrzejewska, Obraz – Trójca Święta w ołtarzu bocznym pw. Trójcy Świętej, Sieradz, 2011.07.22, Archiwum Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu [mps].

Klauza K., Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki dogmatycznej, Lublin 2008.

Kujawski W., Kościelne dzieje Sieradza, Włocławek 1998.

Le Goff J., Il Dio del Medioevo, Roma – Bari 2006.

Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce. Studia o dziełach i ludziach, red. A.S. Labuda, Poznań 1994.

Migasiewicz P., Trójca Święta, w: Leksykon miasta Sieradza, red. S.T. Olejnik, Sieradz 2006, s. 390.

Pasi S., Ravenna, San Vitale. Il corteo di Giustiniano e Teodora e i mosaici del presbiterio e dell’abside, Modena 2006.

Pogorzelski W., Sieradz, Włocławek 1927.

Protokół oględzin, Sieradz, 2012.03.23, Archiwum Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu [rps].

Protokół w sprawie komisyjnego odbioru robót z dnia 12 czerwca 2012 r., Sieradz, 2012.06.12, Archiwum Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu [rps].

Rizzardi C., Il mosaico a Ravenna. Ideologia e arte, Bologna 2011.

Szymczak A., Rozplanowanie przestrzenne, w: Sieradz. Dzieje miasta do 1793 r., red. Z. Anusik, Łódź – Sieradz 2014, s. 81–114.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Szczepaniak, P. (2021). Program ikonograficzny i konserwacja zabytkowego obrazu Trójcy Świętej w formie Tronu Łaski z bazyliki Wszystkich Świętych w Sieradzu. Studia Włocławskie, 23, 610–621. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.31

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia