Idea sztuki i rola artysty w nauczaniu papieża Franciszka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.21

Słowa kluczowe:

papież Franciszek, sztuka, Expo, artysta, Muzea Watykańskie, Ogrody Watykańskie

Abstrakt

Pontyfikat papieża Franciszka jest naznaczony otwartością i nowym spojrzeniem na wspólnotę Kościoła i współczesnego świata. W głoszeniu Ewangelii papież ten posługuje się sztuką, podporządkowując ją praktyce duszpasterskiej. W nauczaniu jasno przedstawia stanowisko wobec form oraz zadań, jakie stoją przed twórcami. Będąc papieżem gestów, nie ogranicza się jedynie do teoretycznych uwag, ale wykorzystuje sztukę do głoszenia orędzia kultury dialogu, spotkania i odnalezienia człowieka zagubionego w chaosie brzydoty wielkich aglomeracji miejskich. Uczestniczą w tym zarówno Muzea Watykańskie jak i Ogrody Pałacu Apostolskiego otwarte dla każdego, kto w dziełach sztuki i natury zdoła odczytać orędzie zbawienia w Chrystusie.

Biogram autora

Paweł Szczepaniak - Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie

Ksiądz rzym.-kat. Odbył studia magisterskie z teologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia magisterskie na wydziale Dóbr Kultury Uniwersytetu Bolońskiego. Obecnie student Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Członek Komisji ds. Sztuki Sakralnej Archidiecezji Ravenna-Cervia oraz członek Zespołu ds. Kultury Archidiecezji Ravenna-Cervia.

Bibliografia

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 1964, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1967, s. 105–170.

Paweł VI, Bonarum atrium cultoribus ex Italica Sodalitae v. d. „Messa dell’Artista”, qui in Sacello Sixtino interfuerunt Sacro a Beatissimo Patre celebrato, „Acta Sanctae Sedis”, 56(1964), s. 438–444.

Paweł VI, List do artystów, „Znak”, 16(1964), nr 12, s. 1425–1426.

Jan Paweł II, Lettre du Pape Jean-Paul II aux artistes, „Acta Sanctae Sedis”, 91 (1999), s. 1155–1172.

Jan Paweł II, List do artystów, „L’Osservatore Romano” (ed. Pol.), 20(1999), nr 5–6, s. 4–11.

Benedykt XVI, Dum Summus Pontifex apud Sacellum Sixtinum Artifices alloquitur, „Acta Sanctae Sedis”, 101(2009), s. 1045–1052.

Franciszek, pap., Discorso del Santo Padre Francesco ai membri del movimento „Diaconie de la Beauté”, 24 febbraio 2018, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/february/documents/papa-francesco_20180224_diaconie-de-la-beaute.html [18.08.2018].

Franciszek, pap., La mia idea di arte, red. T. Lupi, Milano 2015.

Franciszek, pap., Messaggio all’Expo 2017 di Astana. Per un’energia solidale e sostenibile, „L’Osservatore Romano”, 2017, nr 201(3 IX), s. 8.

Franciszek, pap., Saluto del Santo Padre Francesco agli artisti e agli organizzatori del concerto di Natale, 15 dicembre 2017, https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/december/documents/papa-francesco_20171215_concerto-natalizio.html [18.08.2018].

Franciszek, pap., Ad participantes XXI Conventum publicum Pontificiarum Academiarum, „Acta Sanctae Sedis” 109 (2017), s. 55–57.

Franciszek, pap., Adhortacji apostolska Evangelii gaudium, „Acta Sanctae Sedis”, 105(2013), s. 1019–1137.

Franciszek, pap., Encyklika Laudato si’, „Acta Sanctae Sedis”, 107(2015), s. 847–945.

Franciszek, pap., Misericordia et misera, „Acta Sanctae Sedis”, 108(2016), s. 1311–1327.

Aperte al pubblico le Ville Pontificie. A passeggio nella storia, „L’Osservatore Romano”, 2014, nr 54(5 III), s. 8.

Armenia, una statua di San Gregorio di Narek nei Giardini Vaticani, http://www.lastampa.it/2018/04/03/vaticaninsider/armenia-il-aprile-linaugurazione-di-una-statuadi-san-gregorio-di-narek-nei-giardini-vaticani-rM1Y2gsKWhtxOUCqVcqf5I/pagina.html [20.08.2018].

Dall’Asta A., Arte cristiana e cultura contemporanea. Tra declino e speranza di riscatto, „La Civiltà cattolica”, 168(2017), vol. 3, no 4011–4012, s. 305–315.

Detenuti di Rebibbia in Vaticano. Gesto di misericordia, „L’Osservatore Romano”, 2015, nr 209(14–15 IX), s. 8.

Energia e sviluppo al centro dell’Expo di Astana, „L’Osservatore Romano”, 2017, nr 134(11 VI), s. 3.

Energia per il futuro, „L’Osservatore Romano”, 2017, nr 197(30VIII), s. 8.

Fontana M., Presentato il padiglione della Santa Sede all’Expo 2015. Una spina nel fianco, „L’Osservatore Romano”, 2015, nr 85(15 IV), s. 5.

Forti M., Guth F., Pagliarani R., Attraverso la storia. Mostrare il presente: il Vaticano e le esposizioni internazionali, 1851–2015, Milano 2016.

Grazie al Circolo San Pietro. Cena per i poveri nei giardini vaticani, „L’Osservatore Romano”, 2014, nr 158(13 II), s. 7.

La cerimonia nei Giardini Vaticani, „L’Osservatore Romano”, 2013, nr 153(6 VII), s. 7.

La Santa Sede all’Expo di Astana, „L’Osservatore Romano”, 2017, nr 131(8 VII), s. 2.

L’incontro di domenica nei Giardini vaticani. Per la pace in Medio oriente, „L’Osservatore Romano”, 2014, nr 128(7 VI), s. 7.

L’incontro nei giardini vaticani tra Francesco, Shimon Peres, Mahmoud Abbas e Bartolomeo. In cammino verso la pace, „L’Osservatore Romano”, 2014, nr 130(9–10 VI), s. 1.

Nella cappella Sistina il Papa incontra centocinquanta senzatetto, „L’Osservatore Romano”, 2015, nr 71(28 III), s. 8.

Paolucci A., Una nuova statua accanto al Governatorato. L’angelo di Castello scende nei giardini, „L’Osservatore Romano”, 2013, nr 152(5 VII), s. 4.

Per benedire le sculture di un artista argentino collocate nei giardini delle Ville pontificie. Francesco a Castel Gandolfo, „L’Osservatore Romano”, 2014, nr 263(17–18 XI), s. 7.

Skobel S., Papież Franciszek – wyjątkowy zwrot w kulturze chrześcijańskiej naszych czasów. Wkład obecnego pontyfikatu w budowanie nowego oblicza ziemi, w: Chrześcijańska kultura myśl i edukacja, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Łódź 2016, s. 31–40.

Skorka A., Resta piantato un ulivo, „L’Osservatore Romano”, 2014, nr 130(9–10 VII), s. 7.

Wojtkowski J.M., Dialog Kościoła ze sztuką według Jana Pawła II. Zarys problematyki, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, 17(2011), s. 309–320.

Wojtyła K., Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów, Kraków – Rzym 2011.

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Szczepaniak, P. (2020). Idea sztuki i rola artysty w nauczaniu papieża Franciszka. Studia Włocławskie, 22, 367–382. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.21

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły