Prawo w księgozbiorach włocławskich profesorów kanonistów. Na podstawie fragmentów ich osobistych zbiorów książek zachowanych w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku

Autor

Słowa kluczowe:

prawo, prawo kanoniczne, księgozbiory personalne, ks. Stefan Biskupski, ks. Władysław Szafrański, ks. Alfons Przybyła, ks. Zenon Chodyński, ks. Stanisław Chodyński

Abstrakt

Fragmenty księgozbiorów kilku znaczących wykładowców prawa kanonicznego włocławskiego seminarium duchownego, zachowane w miejscowej bibliotece seminaryjnej, dziś mają już wartość historyczną. Znaczną ich część stanowią publikacje z zakresu prawa kanonicznego, a także prawa świeckiego, które składały się na ich warsztat pracy dydaktycznej i naukowej.

Ze znaczących włocławskich profesorów prawa kanonicznego należy wymienić pięć osób: księży Zenona (1836–1887) i Stanisława (1836–1919) Chodyńskich, którzy uczyli tego przedmiotu w seminarium włocławskim kilkadziesiąt lat w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku; ks. Stefana Biskupskiego (1895–1973) – uczącego 17 lat (1927–1936, 1938–1939, 1946–1953); ks. Władysława Szafrańskiego (1908–1996) – uczącego 24 lata (1953–1977), ks. Alfonsa Przybyłę (1925–1991) – uczącego tylko 5 lat (1956–1956, 1965–1968). Z ich księgozbiorów zachowało się we włocławskiej bibliotece seminaryjnej dzieł o treści prawniczej: księży Chodyńskich – około 700 pozycji bibliograficznych, ks. Stefana Biskupskiego – 98 pozycji w 132 woluminach, ks. Władysława Szafrańskiego – 51 poz. w 61 wol., ks. Alfonsa Przybyły – 94 poz. w 106 wol. Mimo niewielkiej liczby zachowanych publikacji o tematyce prawniczej dają one pewne wyobrażenie o ich zainteresowaniach naukowych, co zostało ukazane w tym artykule.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Rulka, K. (2019). Prawo w księgozbiorach włocławskich profesorów kanonistów. Na podstawie fragmentów ich osobistych zbiorów książek zachowanych w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Studia Włocławskie, 21, 677–694. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/140

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia