Towarzystwo Teologiczne we Włocławku (1928-1939) i nieformalna kontynuacja jego działalności

Autor

Słowa kluczowe:

działalność naukowa we Włocławku, Towarzystwo Teologiczne we Włocławku, Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, konferencje naukowodyskusyjne

Abstrakt

Formalnie erygowane w 1984 r. Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium we Włocławku nie było pierwszym towarzystwem naukowym funkcjonującym przy seminarium włocławskim. Pierwsza tego rodzaju instytucja naukowa, powstała tu w 1928 r. pod nazwą Towarzystwo Teologiczne, funkcjonowała do 1939 r. Prowadziła ona działalność naukową, popularyzacyjną wśród inteligencji włocławskiej oraz formacyjną (ascetyczną) wśród swoich członków. Została ona przerwana przez wybuch II wojny światowej.

Wznowienie normalnej działalności Towarzystwa Teologicznego po wojnie, w latach reżimu komunistycznego, było niemożliwe. Jednak w latach 1962–1973 udało się w miarę systematycznie prowadzić nieformalnie wewnątrzseminaryjne wykłady naukowe połączone z dyskusjami dla profesorów. Od 1965 r. organizowano prelekcje dla całej społeczności seminaryjnej (razem dla profesorów i alumnów). Prowadzono także działalność popularyzacyjną dla inteligencji włocławskiej.

Biogram autora

Kazimierz Rulka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Mgr, studia specjalistyczne w zakresie historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1969–1973.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Rulka, K. (2018). Towarzystwo Teologiczne we Włocławku (1928-1939) i nieformalna kontynuacja jego działalności. Studia Włocławskie, 20, 43–68. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/155

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły