(Recenzja) Włocławski słownik biograficzny, red. S. Kunikowski, t. 7, Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Naukowe 2018, 209 s.

Autor

Opublikowane

2021-07-13

Jak cytować

Rulka, K. (2021). (Recenzja) Włocławski słownik biograficzny, red. S. Kunikowski, t. 7, Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Naukowe 2018, 209 s. Studia Włocławskie, 21, 761–764. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/147

Oznaczenie wydania

Dział

Sprawozdania i recenzje