(Recenzja) Marian Gołębiewski, Dziennik pisany sercem (I) Silva rerum, Wrocław 2017

Autor

Biogram autora

Kazimierz Rulka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Mgr, studia specjalistyczne w zakresie historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1969–1973.

Opublikowane

2021-08-20

Jak cytować

Rulka, K. (2021). (Recenzja) Marian Gołębiewski, Dziennik pisany sercem (I) Silva rerum, Wrocław 2017. Studia Włocławskie, 20, 678–681. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/189

Oznaczenie wydania

Dział

Sprawozdania i recenzje