Bibliografa podmiotowa ks. dr. hab. Lecha Króla

Autor

Biogram autora

Kazimierz Rulka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Mgr, studia specjalistyczne w zakresie historii Kościoła odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Bibliotekarz włocławskiej książnicy seminaryjnej (1973–2015), następca ks. Zygmunta Tyburskiego.

Opublikowane

2017-06-07

Jak cytować

Rulka, K. (2017). Bibliografa podmiotowa ks. dr. hab. Lecha Króla. Studia Włocławskie, 19, 14–18. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/192

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora