Tematyka spotkań Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w latach 1984-2017

Autor

Słowa kluczowe:

Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchowego we Włocławku, tematyka spotkań

Abstrakt

W tym roku (2018) przypada 90. rocznica powstania towarzystwa teologicznego we Włocławku. Niesprzyjające warunki historyczno-polityczne sprawiły, że ma ono na swym koncie jedynie ok. 50 lat rzeczywistej działalności, z tego 11 lat przypada na okres przedwojenny (1928–1939). Prezentowana tematyka spotkań dotyczy okresu od 1984 r., kiedy to nastąpiło przekształcenie klubu naukowodyskusyjnego „Krąg” w Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Powyższy artykuł zawiera wykaz tematyki spotkań Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w latach 1984–2017. Tematyka spotkań została przedstawiona w oparciu o wygłoszone referaty, a te z kolei podzielone ze względu na dziedziny wiedzy których dotyczą, z uwzględnieniem zainteresowań naukowych autora, ponadto zostały one przedstawione chronologicznie. Na niektórych spotkaniach zamiast referatów przedstawiane były sprawozdania z międzynarodowych kongresów w których uczestniczyli członkowie Towarzystwa lub omawiane były sprawy organizacyjne Towarzystwa, zostały one zamieszczone na końcu wykazu.

Biogram autora

Janusz Borucki - Akademia Katolicka w Warszawie

Ksiądz rzym.-kat. Dr nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, dr hab. nauk teologicznych, wiceoficjał Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej; sekretarz Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku; wykładowca prawa kanonicznego.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Borucki, J. (2018). Tematyka spotkań Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w latach 1984-2017. Studia Włocławskie, 20, 111–128. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/158

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>