Ks. Idzi Benedykt Radziszewski – uczeń i student

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.1

Słowa kluczowe:

ks. Idzi Radziszewski, Seminarium Duchowne we Włocławku, Akademia Duchowna w Petersburgu, Wyższy Instytut Filozoficzny w Lowanium

Abstrakt

Celem powstania artykułu było ukazanie ścieżki rozwoju intelektualno-duchowego ks. Idziego Radziszewskiego. Przedstawiono czas pobytu w Seminarium Duchownym we Włocławku, dalsze studia teologiczne w Akademii Duchownej w Petersburgu i studia filozoficzne na Uniwersytecie Katolickim w Lowanium. Pozwoliły one młodemu studentowi zdobyć umiejętności i doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy organizacyjno-naukowej. Przygotowanie to, jak ukazano w epilogu, nie od razu zostało uwieńczone sukcesem. Dopiero kolejne intelektualne i organizacyjne zmagania przyniosły owoc w postaci zorganizowania i prowadzenia uniwersytetu katolickiego w Polsce.

Biogram autora

Henryk Witczak - Akademia Katolicka w Warszawie

Ksiądz rzym.-kat. Dr teologii, studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła.

Bibliografia

Liber actorum in Seminario Wladislav[iense] 1883–1903, sygn. A Sem 14.

Documenta historica seminarii Wladislaviensis, coll. et ed. S. Chodyński, Varsaviae, 1897.

„Schematyzmy Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1899, 1900, 1901.

Bagrowicz J., Radziszewski Idzi Benedykt, w: WłSb, t. 2, Włocławek 2005, s. 152–154.

Biela A., Idzi Radziszewski. Charyzmatyczny psycholog, Lublin 2018.

Chodyński S., Seminaryum włocławskie. Szkic historyczny, Włocławek 1905.

Dębiński J., Helbich Wojciech, w: WłSb, t. 4, Włocławek 2006, s. 53–55.

Frątczak W., A.K. Bereśniewicz, w: Zasłużeni dla Włocławka (XIII–XX wiek), red. M. Wojciechowski, Włocławek 1991, s. 23–24.

Frątczak W., S.K. Zdzitowiecki, w: Zasłużeni dla Włocławka (XIII–XX wiek), red. M. Wojciechowski, Włocławek 1991, s. 226–227.

Gach P., Lowanium, w: EK, t. 10, Lublin 2004, kol. 1415–1417.

Herod P.E., Tylus S., Symon Franciszek Albin, w: EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 1314–1315.

Karasiński W., Nassalski Marian, w: WłSb, t. 2, Włocławek 2005, s. 132–133.

Kowalewicz G., Radziszewski Idzi Benedykt, w: PSB, t. 30, red. E. Rostworowski – Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1987, s. 121–123.

Krajewski R., Radziszewski Idzi, w: EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 1126–1128.

Królikowski P., Mercier Desire Joseph, w: EK, t. 12, Lublin 2008, kol. 560–561.

Kubiatowski J., Radziszewski Ignacy Dominik, w: PSB, t. 30, red. E. Rostworowski,

Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1987, s. 123–125.

Kujawski W., Bereśniewicz Aleksander Kazimierz, w: WłSb, t. 3, Włocławek 2005, s. 7–10.

Kujawski W., Chodyński Stanisław, w: WłSb, t. 5, Włocławek 2008, s. 20–22.

Kujawski W., Chodyński Zenon, w: WłSb, t. 5, Włocławek 2008, s. 22–24.

Kujawski W., Krynicki Władysław Paweł, w: WłSb, t. 6, Włocławek 2011, s. 67–69.

Kumor B., Historia Kościoła, t. 7, Lublin 1991.

Librowski S., Bereśniewicz Aleksander Kazimierz, w: EK, t. 2, Lublin 1995, kol. 282–283.

Morawski M., Monografia Włocławka, Włocławek 2003.

Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999, Warszawa 2000.

Pawlak M., Steinbok Janina, w: WłSb, t. 2, Włocławek 2005, s. 165–166.

Pawlak Z., Z dziejów nauczania filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku, Włocławek 2019.

Pawlak Z., Włocławski okres działalności naukowo-organizacyjnej ks. rektora Idziego Benedykta Radziszewskiego, StWł, 19(2017), s. 627–644.

Poniński A., Jasiński Włodzimierz Bronisław, w: WłSb, t. 2, Włocławek 2005, s. 75–77.

Rulka K., Formacja intelektualna Sługi Bożego Biskupa Wojciecha Owczarka, Włocławek 2021.

Rulka K., Rektorzy, wicerektorzy, prefekci..., w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, Włocławek 1997, s. 132–141.

Seminaria duchowne w Polsce. Diecezja włocławska, w: EKośc, t. 25, Warszawa 1902, s. 56–59.

Ussas B., Akademia Duchowna w Petersburgu, w: EK, t. 1, Lublin 1995, s. 213.

Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, t. 14, Kraków 1932.

Wodzianowska I., Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu 1842–1918, Lublin 2007.

Wójcik Z. J., Radziszewski Paweł, w: PSB, t. 30, red. E. Rostworowski – Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1987, s. 129–130.

Wyczawski H.E., Radziszewski Idzi Benedykt, w: SPTK, t. 3, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1982, s. 483–485.

Zbudniewek J., Przeździecki Pius, w: EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 722.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-15

Jak cytować

Witczak, H. (2022). Ks. Idzi Benedykt Radziszewski – uczeń i student. Studia Włocławskie, 24, 9–35. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.1

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>