Z dziejów Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.24

Słowa kluczowe:

zgromadzenie zakonne, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Włocławek, diecezja włocławska

Abstrakt

Okazją do powstania artykuły jest 100 lat istnienia Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Pełny proces powstania i kształtowania się zgromadzenia trwał prawie 100 lat. Składał się z następujących etapów: życie wspólne (1889), stowarzyszenie świeckie (1910), zgromadzenie religijne bez ślubów (1920), zgromadzenie zakonne na prawach diecezjalnych (1922) i zgromadzenie zakonne na prawach papieskich (1983).

W tym okresie zgromadzenie ukształtowało swoje prawo zakonne i strukturę organizacyjną opartą na Kodeksie Prawa Kanonicznego i własnych doświadczeniach wynikających z charyzmatu i posługi wspólnoty. Wspólnota w okresie swojego największego rozwoju posiadała 342 siostry, a obecnie składa się z 157 zakonnic.

Prowadziły szeroką działalność gospodarczą (rolniczą, rzemieślniczą i handlową), po to aby zdobywać fundusze na działalność opiekuńczą wobec osób starszych i chorych, a także opiekuńczo-wychowawcą wobec dzieci i młodzieży. Posługiwały w duszpasterstwie parafialnym i instytucjach diecezjalnych.

W okresie 100 lat swojego funkcjonowania zgromadzenie posiadało ok. 70 placówek, rozmieszczonych na terenie Polski, Anglii, Niemiec i Białorusi. Były one tworzone ze względu na potrzeby lokalnego środowiska, dla realizowania charyzmatu zakonnego, opartego na zasadzie Ora et labora, wypełnianej we wspólnocie zakonnej. Dla sióstr wzorem do naśladowania jest Najświętsza Maryja Panna.

Zgromadzenie jest znane zarówno w Polsce jak i zagranicą, czego potwierdzeniem są biogramy sióstr zamieszczane w odpowiednich słownikach.

Biogram autora

ks. Henryk Witczak - Akademia Katolicka w Warszawie

Kapłan (1990) diecezji włocławskiej; mgr (teologia, 2000, PWT w Warszawie, ST, Włocławek); mgr lic. nauk teologicznych (historia Kościoła, 2003, UMK, Toruń); dr nauk teologicznych (teologia, 2006, UMK, Toruń). Dyrektor (2010–2016) i wykładowca Studium Teologii w Koninie.

Bibliografia

ArDWł, Akta zgromadzenia SS. Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, sygn. AKDWł, zak. II, 18.

Archiwum Sióstr Wspólnej Pracy w Domu Generalnym we Włocławku: Kroniki domów zakonnych: Włocławek, ul. Orla 1991–1997, sygn. ASWP-J-37a; Włocławek, ul. Orla 1991–2003; Włocławek, ul. Orla 1997–2003, sygn. ASWP-J-38a; Włocławek, ul. Orla 2003–2007, sygn. ASWP-J-38b; Włocławek, ul. Orla 2007–2012, sygn. ASWP-J-38d; Włocławek, ul. Orla 2012–2015, sygn. ASWP-J-38e; Włocławek, ul. Leśna 2 – 1995–2010, sygn. ASWP-J-39c; Włocławek, ul. Leśna 2, 2010–2015, sygn. ASWP-J-39c; Włocławek, ul. Parkowa 44, 1982–2012, sygn. ASWP-J-39d; Kronika domu generalnego (bieżąca) od 2016.

Notatki m. Teresy Kaźmierskiej z ważniejszych wydarzeń Kościoła i Zgromadzenia, sygn. ASWP-J-38.

Protokoły wizytacji domów włocławskich Zgromadzenia z lat 2004–2022.

Sprawozdania przełożonych domów za czas upływającej kadencji (2004–2022):

[Teczki domów zakonnych]: Włocławek, Orla 9; Włocławek, Leśna 2; Włocławek, Parkowa 46, b. sygn.

–––––

Ustawa Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Włocławek 1937.

Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Włocławek 1985.

–––––

Bagrowicz J., Wyszyński Stefan, w: WłSb, t. 1, Włocławek 2004, s. 182–185.

Błaszczyk A., Sylwetka duchowa założycielki Stowarzyszenia matki Franciszki Rakowskiej, w: Charyzmat i zadanie. Stulecie utworzenia Stowarzyszenia Kobiet Wspólnej Pracy 1911–2011, red. B. Kopeć, Włocławek 2012, s. 47–65.

Brzozecki S., Wspólnej Pracy Siostry od Niepokalanej Maryi, w: EK, t. 20, Lublin 2014, kol. 998–999.

Bursiewicz W., Zgromadzenie Sióstr „Wspólnej Pracy” od Niepokalanej Maryi w latach 1945–1972, Gdańsk – Lublin 1996 [kps w Domu Generalnym we Włocławku].

Dębiński J., Radoński Karol Mieczysław, w: WłSb, t. 2, Włocławek 2005, s. 150–152.

Frątczak W., Korszyński Franciszek Salezy, w: WłSb, t. 1, Włocławek 2004, s. 72–73.

Frątczak W., Zaręba Jan, w: WłSb, t. 1, Włocławek 2004, s. 185–186.

Frątczak W., Zdzitowiecki Stanisław, w: WłSb, t. 1, Włocławek 2004, s. 186–188.

Gigilewicz E., Wilk S., Pius XI, w: EK, t. 15 Lublin 2011, kol. 758–763.

Gręźlikowski J., Biskupski Stefan, w: WłSb, t. 3, Włocławek 2005, s. 15–17.

Gwóźdź R.A., Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi na przestrzeni dziejów Zgromadzenia, Włocławek 2013 [kps w Domu Generalnym we Włocławku].

Hanc W., Pawłowski Antoni, w: WłSb, t. 6, Włocławek 2011, s. 123–125.

Jędrzejczak L., Ambroziak Stanisława, w: WłSb, t. 2, Włocławek 2005, s. 2–3.

Jędrzejczak L., Biskup Wojciech Owczarek biskup tyt. askaloński, sufr. włocławski, założyciel Zgrom. Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w 50-tą rocznicę zgonu, ABMK, 54(1987).

Jędrzejczak L., Bojakowska Janina, w: WłSb, t. 3, Włocławek 2005, s. 23–24.

Jędrzejczak L., Czołomiej Cecylia Dioniza, w: WłSb, t. 4, Włocławek 2006, 18–19.

Jędrzejczak L., Dzielna niewiasta – Jadwiga Walter – przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej, „W Służbie Maryi”, 46(2013), nr 3(178), s. 29–70.

Jędrzejczak L., Dzieło jego trwa – Sługa Boży biskup Wojciech Owczarek, Włocławek 1997.

Jędrzejczak L., Gabryś Amelia, w: WłSb, t. 3, Włocławek 2005, s. 51–52. DOI: https://doi.org/10.1080/014850190898791

Jędrzejczak L., Grzywacz Władysława, w: WłSb, t. 6, Włocławek 2011, s. 41–42.

Jędrzejczak L., Halagiera Marianna, w: WłSb, t. 4, Włocławek 2006, s. 52–53.

Jędrzejczak L., Kapuścińska Kazimiera, w: WłSb, t. 5, Włocławek 2008, s. 55–56.

Jędrzejczak L., Kowalska Anna, w: WłSb, t. 5, Włocławek 2008, s. 74–75. DOI: https://doi.org/10.3987/COM-07-11232

Jędrzejczak L., Łaguna Marcela Marianna, w: WłSb, t. 6, Włocławek 2011, s. 82–83.

Jędrzejczak L., Machnowska Jadwiga, w: WłSb, t. 4, Włocławek 2006, s. 82–83.

Jędrzejczak L., Malendowicz Marianna, w: WłSb, t. 5, Włocławek 2008, s. 90–91.

Jędrzejczak L., Matka Czesława Krasińska – przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w latach 1954–1972, „W Służbie Maryi”, 47(2014), nr 2(181), s. 40–54.

Jędrzejczak L., Matka Maria Tucholska, „W Służbie Maryi”, 46(2013), nr 4(179), s. 25–40.

Jędrzejczak L., Matka Stanisława Ambroziak – przełożona generalna w latach 1951–1954, „W Służbie Maryi”, 46(2013), nr 3(178), s. 40–45.

Jędrzejczak L., Michalina Wojniewicz, w: WłSb, t. 5, Włocławek 2008, s. 162–163. DOI: https://doi.org/10.1136/vr.163.5.162-b

Jędrzejczak L., Orle gniazdo. Franciszka Rakowska założycielka Stowarzyszenia Wspólnej Pracy, ABMK, 49(1984). DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.7689

Jędrzejczak L., Owczarek Wojciech, w: WłSb, t. 2, Włocławek 2005, s. 137–140.

Jędrzejczak L., Popiołek Irena, w: WłSb, t. 3, Włocławek 2005, s. 136–137.

Jędrzejczak L., Rakowska Franciszka, w: WłSb, t. 1, Włocławek 2004, s. 147–148.

Jędrzejczak L., Skrocka Cecylia, w: WłSb, t. 6, Włocławek 2011, s. 147–148.

Jędrzejczak L., Tucholska Maria Adamina, w: WłSb, t. 4, Włocławek 2006, s. 166–167.

Jędrzejczak L., Tysarczyk Stefania Brygida, w: WłSb, t. 5, Włocławek 2008, s. 152–153.

Jędrzejczak L., Walter z d. Mańkowska Jadwiga, w: WłSłb, t. 3, Włocławek 2005, s. 191–193.

Jędrzejczak L., Warych Stanisława, w: WłSb, t. 4, Włocławek 2006, s. 167–169.

Jędrzejczak L., Wolna Genowefa, w: WłSb, t. 6, Włocławek 2011, s. 169–170.

Jędrzejczak L., Wzorowa przełożona – Cecylia Dioniza Czołomiej, „W Służbie Maryi”, 46(2013), nr 2(177), s. 26–39.

Jędrzejczak L., Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w latach wojny 1939–1945, Lublin 1982.

Kaczmarek T., Idea zgromadzenia zakonnego według Sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka, w: Charyzmat i zadanie. Stulecie utworzenia Stowarzyszenia Kobiet Wspólnej Pracy 1911–2011, red. B. Kopeć, Włocławek 2012, s. 66–77.

Kaczmarek T., Przesłanie duchowe Sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka, „75 lat w służbie Maryi. Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi”, 30(1997), nr 4(115), s. 36–47.

Kujawski W., Andrzejewski Roman, w: WłSb, t. 1, Włocławek 2004, s. 3–5.

Kujawski W., Krynicki Władysław Paweł, w: WłSb, t. 6, Włocławek 2011, s. 67–69.

Kujawski W., Lewandowski Czesław, w: WłSb, t. 6, Włocławek 2011, s. 74–76.

Kujawski W., Majdański Kazimierz, w: WłSb, t. 6, Włocławek 2011, s. 83–85.

Kunikowski S., Włosiński Marian, w: WłSb, t. 7, Włocławek 2018, s. 199–201.

Lange K., Geneza Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy na tle kwestii społecznej w zaborze rosyjskim i dalszy jego rozwój w niepodległej Polsce (1910–1939), Lublin 1964 [mps w Domu Generalnym we Włocławku].

Musidlak N., Apostolski wymiar „wspólnej pracy” w charyzmacie Zgromadzenia Sióstr od Niepokalanej Maryi, w: Charyzmat i zadanie. Stulecie utworzenia Stowarzyszenia Kobiet Wspólnej Pracy 1911–2011, red. B. Kopeć, Włocławek

, s. 47–65.

Nowak J., Guzenda Tadeusz Roman, w: WłSb, t. 6, Włocławek 2011, s. 42–44.

Pawlak Z., Giszter Władysław, w: WłSb, t. 2, Włocławek 2005, s. 52–53.

Pawlak Z., Mazierski Stanisław, w: WłSb, t.1, Włocławek 2004, s. 106–108.

Pawlak Z., Warmuz Antoni, w: WłSb, t. 5, Włocławek 2008, s. 155–157.

Poniński A., Demrych Henryk, w: WłSb, t. 9, Włocławek 2021, s. 42–43.

Poniński A., Oświecimski Jan, w: WłSb, t. 8, Włocławek 2019, s. 139–141.

Rejmanowski T., Babiński Antoni, w: WłSb, t. 4, Włocławek 2006, s. 4–5.

Rulka K., Jóźwiak Franciszek, w: WłSb, t. 1, Włocławek 2004, s. 68–70.

Rulka K., Piotrowski Stanisław, w: WłSb, t. 2, Włocławek 2005, s. 140–143.

Rulka K., Szczeblewski Stefan, w: WłSb, t. 7, Włocławek 2018, s. 179–181.

Rulka K., Tywonek Stanisław, w: WłSb, t.7, Włocławek 2018, s. 190–192.

Rulka K., Ziomek Marianna, w: WłSb, t. 8, Włocławek 2019, s. 213–214.

Rygielska M., Honoratki, w: EK, t. 6, Lublin 1993, kol. 1209–1211.

Solarek M., Placówki przedszkolne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Włocławek 2013 [kps w Domu Generalnym we Włocławku].

Szteinke A.J., Sforski Ksawery, w: WłSb, t. 1, Włocławek 2004, s. 155–156.

Szteinke A.J., Życie i dzieło o. Ksawerego Sforskiego OFM (1826–1911) na tle sytuacji

religijno-społecznej we Włocławku na przełomie XIX i XX wieku, w: Charyzmat

i zadanie. Stulecie utworzenia Stowarzyszenia Kobiet Wspólnej Pracy 1911–2011,

red. B. Kopeć, Włocławek 2012, s. 30–46. DOI: https://doi.org/10.1007/s15004-012-0413-y

Witczak H., Cieślak Bolesław, w: WłSb, t. 7, Włocławek 2018, s. 30–32.

Witczak H., Korpusiński Tadeusz Alojzy, w: WłSb, t. 9, Włocławek 2021, s. 102–103.

Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi 1922–2022, red. M. Perechowska, M. Duniak, B. Żabierek, Włocławek 2022.

Żabierek B., Banasiak Kazimiera, w: WłSb, t. 9 Włocławek 2021, s. 24–25.

Żabierek B., Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku w latach 1945–1991, Warszawa 2021 [kps w Domu Generalnym we Włocławku].

Żabierek B., Krasińska Czesława, w: WłSb, t. 8, Włocławek 2019, s. 97–98.

Żabierek B., Otto Barbara Janina, w: WłSb, t. 8, Włocławek 2019, s. 141–143.

Żabierek B., Wojdyło Maria Witolda, w: WłSb, t. 8, Włocławek 2019, s. 196–197.

Żabierek B., Zdrojewska Irena, w: WłSb, t. 9, Włocławek 2021, s. 206–208.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Witczak, H. (2023). Z dziejów Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Studia Włocławskie, 25, 504–545. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.24

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>