Promowanie kadr i dydaktyczne osiągnięcia ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.1

Słowa kluczowe:

teologia duchowości, duchowość, życie duchowe, świętość i święci, psychologia

Abstrakt

W artykule autor przedstawił dorobek naukowy ks. prof. Ireneusza Werbińskiego wyrażający się w promowanych i recenzowanych przez niego pracach. Promował 175 prac magisterskich, dyplomowych i licencjackich w 5 uczelniach. Prac doktorskich promował 13, w trzech uczelniach. Daje to razem 188 prac. Recenzował 66 doktoratów i 3 nostryfikacje, co daje 69 recenzji. Ponadto recenzował 18 habilitacji i ponadto był członkiem komisji w dwóch przypadkach, razem 20. Swoimi recenzjami potwierdzał 3 tytuły profesora nadzwyczajnego i 12 tytułów profesora teologii, ponadto recenzował 4 instytucje naukowe. Co daje 39 recenzji, a razem daje 108 wypowiedzi recenzowanych.

Na podstawie tych prac można powiedzieć, że podejmując pracę naukową zajmował się przede wszystkim teologią duchowości, zauważając jej podstawowe elementy: duchowość, życie według wzorców duchowych oraz świętość i świętych. W swojej pracy nie stronił jednak od pokrewnych dziedzin nauki, czyli: historii Kościoła i patrystyki, teologii dogmatycznej, religioznawstwa, prawa kanonicznego, teologii pastoralnej, homiletyki, katechetyki i pedagogiki, teologii małżeństwa i rodziny, teologii prawosławnej. W wielu promowanych i recenzowanych pracach podejmował też kwestie wynikające z psychologii.

Autor w powyższym artykule zasygnalizował jedynie podstawowe kierunki pracy naukowej ks. prof. Ireneusza Werbińskiego, mając nadzieję, że jego studenci podejmą dalszą pracę nad przybliżaniem twórczości naukowej swojego mistrza, zwłaszcza w perspektywie rozwoju naukowego poszczególnych osób, piszących w szkole ks. prof. I. Werbińskiego.

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Witczak, H. (2020). Promowanie kadr i dydaktyczne osiągnięcia ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego. Studia Włocławskie, 22, 9–45. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.1

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>