Studia specjalistyczne alumnów i kapłanów włocławskich w latach 1901–1945

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.29

Słowa kluczowe:

studia specjalistyczne duchownych włocławskich, diecezja włocławska – studia specjalistyczne, uczelnie wyższe, specjalizacje naukowe

Abstrakt

Dla obsadzenia stanowisk, które wymagały od kandydatów wykształcenia wyższego niż tylko zwyczajne wykształcenie seminaryjne (wykładowcy w seminariach duchownych, szkołach katolickich czy prefekci gimnazjalni), diecezja włocławska wysyłała swoich alumnów i kapłanów na studia specjalistyczne. W niniejszym artykule zostali przedstawieni ci, którzy takie studia odbyli w latach 1901–1945. Całość podjętego zagadnienia została ujęta w trzech punktach: 1) Uczelnie, na których kandydaci odbywali studia, 2) Specjalizacje, czyli kierunki studiów, 3) Późniejsze osiągnięcia dydaktyczne i naukowe legitymujących się studiami specjalistycznymi.

Biogram autora

Kazimierz Rulka - UMK

Mgr, studia specjalistyczne w zakresie historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1969–1973.

Bibliografia

Andrzejewski R., Konecki Roman, w: SPTK, t. 6, Warszawa 1983, s. 125–126.

Archiwum biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Kronika Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, z. 1: 1945–1946.

Cieślak B., Wykładowcy prawa kanonicznego, w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, Włocławek 1997, s. 17–26.

Cieśliński K., Prowadzenie seminarium naukowego z Pisma św., w: Pamiętnik szóstego Zjazdu [Związku Zakładów Teologicznych w Polsce] w Poznaniu, Kielce 1931, s. 155–173.

Dębiński J., Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918–1939, Toruń 2010.

Dudek W., Teologiczno-naukowy dorobek włocławskiego seminarium duchownego, AtK, 72(1969), s. 267–300.

Gręźlikowski J., Mandziuk J., Szafrański Władysław, w: SPTK, t. 9, Warszawa 2006, s. 643–645.

Hanc W., Włocławscy dogmatycy XX wieku, w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Dokumentacja jubileuszu, Włocławek 1995, s. 111–126.

Jabłonowska H., Korszyński (do 1931 Krupa) Franciszek Salezy, w: SPTK, t. 6, Warszawa 1983, s. 142–144.

Kamiński S., Ku uściśleniu filozofii, SPhCh, 9(1973), nr 1, s. 7–23.

Karolewicz G., Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, [t.] 1–2, Lublin 1994.

Kujawski W., Kremer Piotr, w: SPTK, t. 6, Warszawa 1983, s. 207–209.

Kujawski W., Morawski Michał, w: SPTK, t. 6, Warszawa1983, s. 513–518.

Lewandowski T., Odnowa kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów włocławskich XX wieku, Toruń 2011.

Librowski S., Wystawa „Czterysta lat istnienia i działalności seminarium duchownego we Włocławku” (1568/69 – 1968/69), ABMK, 22(1971), s. 223–288.

Olejnik S., Nauczanie teologii moralnej we włocławskim seminarium duchownym 1569–1939, w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, Włocławek 1997, s. 171–192.

Olejnik S., Włocławscy profesorowie teologii moralnej XX wieku, w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Dokumentacja jubileuszu, Włocławek 1995, s. 102–110.

Pawlak Z., Ks. profesor Józef Szuleta – włocławski kapłan na Uniwersytecie Warszawskim, StWł, 22(2020), s. 542–562.

Pawlak Z., Neoscholastyka i formy jej kontynuacji. Studium analityczno-krytyczne twórczości filozofów włocławskich XX wieku, Włocławek 2011.

Pawlak Z., Z dziejów nauczania filozofii w seminarium duchownym we Włocławku, Włocławek 2019.

Politowski L., Wykładowcy liturgiki, w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, Włocławek 1997, s. 58–65.

Poniński A., Borowski Antoni, w: SPTK, t. 5, Warszawa 1983, s. 154–158.

Powiernik Witkacego. Pisma rozproszone ks. Henryka Kazimierowicza, zebrał i wstępem opatrzył P. Pawlak, Warszawa 2017.

Rulka K., Andrzejewski Leon, w: SPTK, t. 5, Warszawa 1983, s. 49–50.

Rulka K., Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa, w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, Włocławek 1997, s. 193–242.

Rulka K., Biskupski Stefan, w: SPTK, t. 5, Warszawa 1983, s. 119–124.

Rulka K., Bromski Józef, w: SPTK, t. 5, s. 161–163.

Rulka K., Brzuski Henryk, w: SPTK, t. 5, Warszawa 1983, s. 164–166.

Rulka K., Cieśliński Karol, w: SPTK, t. 5, Warszawa 1983, s. 239–242.

Rulka K., Kaczorowski Henryk, w: SPTK, t. 6, Warszawa 1983, s. 14–17.

Rulka K., Kunka Bolesław, w: SPTK, t. 6, Warszawa 1983, s. 270–272.

Rulka K., Mirski (do 1938 r. Miemiec) Władysław, w: SPTK, t. 6, Warszawa 1983, s. 488–493.

Rulka K., Organizacja studiów w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w latach 1901–1939, TiCz, 4(2004), s. 191–211.

Rulka K., Poradowski Michał, w: SPTK, t. 9, Warszawa 2006, s. 520–526.

Rulka K., Wasilkowski Ludwik, w: SPTK, t. 7, Warszawa 1983, s. 375–379.

Sierzchała P., Historycy sztuki, w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, Włocławek 1997, s. 101–107.

Skrobicki Z., Szymański Antoni, w: SPTK, t. 7, Warszawa 1983, s. 264–271.

Szygenda Z., Wykładowcy muzyki i śpiewu, w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, Włocławek 1997, s. 123–131.

Szymański J., Wybrane zagadnienia nauki społecznej Kościoła na łamach „Ateneum Kapłańskiego” w publikacjach księdza Stefana Wyszyńskiego, AtK, 175(2020), z. 1(668), s. 6–45.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Rulka, K. (2021). Studia specjalistyczne alumnów i kapłanów włocławskich w latach 1901–1945. Studia Włocławskie, 23, 553–589. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.29

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia

Inne teksty tego samego autora