Tematyka włocławska w „Studiach Włocławskich” w latach 1998-2017

Autor

Słowa kluczowe:

„Studia Włocławskie”, Vladislaviensa, tytuły artykułów, autorzy

Abstrakt

Niniejszy artykuł został pomyślany jako praca zbierająca osiągnięcia wydawnicze związane z działem Vladislaviensia w dziewiętnastu tomach „Studiów Włocławskich”.

Praca powstała w oparciu o trzy elementy. W pierwszym przedstawiono chronologicznie autorów i opublikowane przez nich artykuły.

W drugim ukazano alfabetycznie autorów tych opracowań, przybliżając ich zainteresowania badawcze uwypuklone w artykułach. Choć trzeba przyznać, że pewną trudność nastręczały sytuacje, gdy autor przekazał do druku jeden artykuł, na podstawie którego trudno ukazać przedmiot jego badań naukowych.

Trzecim elementem były słowa kluczowe, które zastosowano dla przybliżenia treści zawartych w tym dziale. Również i tu pojawiła się pewna trudność, gdyż zastosowano zasadę jeden artykuł do jednego słowa kluczowego, a w wielu przypadkach opracowania te można by umieścić w kilku słowach kluczowych. Zasada ta jednak wynikała z ograniczeń wynikających z ram artykułu.

Przyjęto następujący zestaw kluczy: archiwum diecezjalne; biskupi pracujący w diecezji; chrystianizacja; diecezja duchowieństwo; diecezja duszpasterstwo; diecezja fazy funkcjonowania granice; diecezja katecheza; diecezja różne; diecezja źródła; katedra budowla wyposażenie; katedra ludzie; prasa katolicka; prawo diecezjalne; parafie, zespoły parafii (dekanaty, sieci); seminarium biblioteka księgozbiór; seminarium biblioteka księgozbiór konserwacja; seminarium działalność; seminarium ludzie; seminarium kształcenie wychowanie; szkolnictwo diecezjalne; uposażenie, varia, Włocławek miasto; zakony.

Efektem podjętej pracy, której wyrazem jest niniejszy artykuł, było ukazanie 62 autorów i przygotowanych przez nich 166 artykułów, które scharakteryzowano w 23 słowach kluczowych. W ten sposób przedstawiono dorobek dziewiętnastu tomów „Studiów Włocławskich” zebrany w dziale Vladislaviensia.

Biogram autora

Henryk Witczak - Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Ksiądz rzym.-kat. Dr teologii, studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła, były dyrektor, a obecnie wykładowca w Studium Teologii w Koninie.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Witczak, H. (2018). Tematyka włocławska w „Studiach Włocławskich” w latach 1998-2017. Studia Włocławskie, 20, 181–220. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/161

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>